Pokrenut program kreditiranja Poduzetnik u poljoprivredi 2015.

Primorsko-goranska županija pokrenula je program kreditiranja poljoprivrede Poduzetnik u poljoprivredi 2015. kojem je zadaća unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda omogućavanjem povoljnih kreditnih sredstava.

Korisnici kredita po ovom programu mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, koji imaju sjedište i ulažu na području Primorsko-goranske županije, i to mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske.
U slučaju ovog programa radi se o kreditnom potencijalu od 20 milijuna kuna kojeg zainteresiranim poduzetnicima osiguravaju sljedeće poslovne banke: BKS bank d.d. Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Slatinska banka d.d. Slatina i Zagrebačka banka d.d. Zagreb. Kreditna sredstva odobravaju se namjenski za pokretanje i završetak investicijskih projekata, s time da prednost prilikom selekcije projekata imaju poduzetnici kojima je odobreno sufinanciranje iz sredstava ministarstava Republike Hrvatske i/ili Europske unije, u svrhu: nabave poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi, odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija proširenja i izgradnje gospodarskih objekata te ulaganja u prerađivačke kapacitete i prostore za degustaciju i prodaju pretežno vlastitih proizvoda u sklopu vlastitih proizvodnih pogona. Kreditna sredstva odobravaju se i za refinanciranje postojećih kredita za istu namjenu.
Rok podnošenja zahtjeva za kredit je do iskorištenja kreditnog potencijala, a zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 051 351 266 ili 051 351 260, odnosno e-mailom na gospodarstvo@pgz.hr. Cjelovit tekst javnog poziva, obrazac zahtjeva za kredit te popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev mogu se preuzeti iz priloga ove obavijesti ili s Internet stranica Primorsko-goranske županije, pod rubrikom Natječaji