Pogledajte snimku webinara na temu jačanja položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva

Regionalna energetska agencija Kvarner i Ured Sporazuma gradonačelnika, u suradnji s međunarodnim udruženjima FEDARENE i DAFNI, tijekom lipnja organizirali su webinar na temu jačanja položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva.

U okviru webinara predstavljen je tijek energetske tranzicije niza hrvatskih otoka poput Cresa, Lošinja, Korčule, Hvara, Brača, Krka ili Unija te načini na koje potpisnici Pakta o otocima ili Sporazuma gradonačelnika mogu dobiti podršku u realizaciji energetskih planova poput otočnih iSEAP/SEAP/SECAP, kao i njihovoj prilagodbi klimatskim ciljevima.

Zanimaju li vas navedene teme, a propustili ste sudjelovati na webinaru, pogledajte snimku!