Podmorje: Natječaj za sudjelovanje na skupnoj tematskoj izložbi

1. Udruga Rukotvorine Krk iz Krka poziva sve zainteresirane likovne umjetnike i hobiste, neovisno o statusu, da svoje recentne radove prijave za sudjelovanje na jednodnevnoj skupnoj izložbi koja će se u gradu Krku održati u subotu, 26. lipnja 2021. godine, od 15.00 - 20.00 sati.

 

2. Za sudjelovanje na izložbi koja će biti postavljena na otvorenom svaki autor može prijaviti najviše tri rada čija je tema inspirirana isključivo PODMORJEM, dok tehnike, mediji i materijali pritom nisu zadani.

 

3. Radove je potrebno prijaviti najkasnije do 15. lipnja 2021. godine. Prijavu čine: ime i prezime autora, kontakt podaci (telefon, e-mail, internetska stranica, profil na društvenim mrežama) i kratak opis (koncept) prijavljenog rada uz navođenje njegovog naziva i tehničkih karakteristika: medija, dimenzija, godine nastanka, i ostalih relevantnih podatka, ako je potrebno. Zajedno s kvalitetnom fotografskom dokumentacijom prijava se dostavlja e-mailom na: rukotvorinekrk@gmail.com. Radovi bez navedenih podataka neće se uzimati u razmatranje.

 

4. Tri najbolja rada bit će novčano nagrađena, o čemu će odluku donijeti publika i Stručno povjerenstvo. Nagrađeni autori bit će poznati na dan izložbe, 26. lipnja, kada će (nakon 20.00 sati) biti dodijeljene i nagrade u sljedećim iznosima:

  • za prvo mjesto: 1.500,00 kuna,
  • za drugo mjesto: 1.000,00 kuna,
  • za treće mjesto: 500,00 kuna.

 

5. Autori prijavljenih radova dužni su na dan izložbe, 26. lipnja, zaključno do 12.00, dostaviti svoj rad te ga istog dana, u 20.00 sati, preuzeti. Izložba će biti postavljena u neposrednoj blizini sjedišta Udruge Rukotvorine Krk, na adresi Trg sv. Kvirina 1, u starogradskoj jezgri grada Krka.

 

6. Svi izloženi radovi bit će fotografirani i promovirani na Facebook profilu Udruge Rukotvorine Krk.

 

7. Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom na: rukotvorinekrk@gmail.com.