Podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina: Besplatna radionica u Krku

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. sve zainteresirane otočane poziva da se prijave na besplatnu radioniceu i savjetovanje što će se u sklopu projekta Podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina na ruralnom području Primorsko-goranske županije, 18. rujna 2019. godine, s početkom u 10.00 sati, odvijati u Maloj vijećnici Grada Krka. Pored Krka ova edukacija održat će se na još tri lokacije: u gradovima Rabu, Malom Lošinju i Delnicama.

Cilj ovog projekta jest podići razinu poduzetničkih znanja i vještina nezaposlenih osoba, poduzetnika i drugih stručnih kadrova uz poseban naglasak na mlade, a sve u namjeri jačanja konkurentnih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, povećanja broja novih poduzeća, povećanja stope preživljavanja postojećih poduzeća te rasta i razvoja dionika malog gospodarstva na ruralnom području naše županije. Projekt je financiran posredstvom: Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017. - 2020. za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini, odnosno Mjere 3.1.1. Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu, usmjerene na podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina, jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika s područja Primorsko-goranske županije te poticanje rasta i razvoja dionika malog gospodarstva, posebice u ruralnim područjima.

Ciljne skupine: nezaposlene osobe evidentirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Rijeka; studenti; mladi (potencijalni poduzetnici i/ili koji su podnijeli zahtjev za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja HZZ-u); poduzetnici malog gospodarstva registrirani u Republici Hrvatskoj sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Vođenje radionica povjereno je: Dariju Zoriću, direktoru Porina te članu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (CAPM) i Svjetske asocijacije projektnih managera (IPMA), te Valenti Špaleti, stručnoj suradnici Porina s višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata.

 

Teme obuhvaćene radionicom:

 

1. Upravljanje vremenom, ciljevima i prioritetima

 

Edukacija će polaznicima pomoći da savladaju alate, tehnike i pravila dobrog upravljanja vremenom te poučiti o kvalitetnom određivanju ciljeva i prioriteta.

 

2. Priprema i provedba EU projekata (strukturni i investicijski fondovi)

 

Zadaća edukacije je upoznati polaznike s mogućim izvorima (su)financiranja projektne ideje, kao i pripremom, odnosno prijavom projektne ideje na natječaje, zajedno s analizom najvažnijih elemenata uputa za prijavitelje. Polaznici će se, također, upoznati sa svim elementima provedbe projekta: od pregleda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, preko vođenja projektne dokumentacije i upravljanja proračunom, pa sve do izvještavanja vezanim uz projekt te važnostima javne nabave.

 

Prijave za sudjelovanje na ovom edukativnom programu zaprimaju se mailom na: valentina.spaleta@porin.hr ili telefonom na: 098 310 391 i 051 634 331. Također, sve dodatne informacije mogu se dobiti putem prethodno istaknutih kontakata!

 

Pored navedenog, otvorena su i savjetovanja na sljedeće teme:

 

 • Upoznavanje poduzetničke okoline: Osnove poduzetničkih znanja i vještina,
 • Poslovna psihologija i psihologija komunikacije u poduzetništvu,
 • Postupak osnivanja poduzeća/obrta,
 • Obveze poduzeća i obrta,
 • Poslovno planiranje i poslovni plan,
 • Definiranje pravca razvoja poduzetnika,
 • Projektni menadžment i upravljanje projektima,
 • Potpore za poduzetnike u poljoprivredi kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. (Mjere 4 i 6),
 • EU fondovi i potpore: Ssavjetovanje za pisanje i pripremu EU projekata,
 • Nacionalne potpore: Savjetovanje za pisanje i pripremu projekata za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz domaćih izvora (PGŽ, MINGO, MINT i dr.),
 • EU strukturni i kohezijski fondovi kao nove razvojne mogućnosti poduzetnika,
 • Provedba EU projekata.