Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka

Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka polazi od mogućih ekoloških nesreća ili iznenadnih događaja koji mogu ugroziti okoliš i izazvati opasnost po živote i zdravlje ljudi, te donosi načine njihova sprečavanja i ograničavanja, a temelji se na načelima preventivnosti, cjelovitosti i plaćanju troškova onečišćivača.

Plan intervencija inače je sastavni dio Programa zaštite okoliša Grada Krka, međutim ukoliko spomenuti Program nije donesen Plan intervencija donosi se i provodi samostalno, a nakon što gradski Program zaštite okoliša bude izrađen, Plan intervencija potrebno je integrirati u Program zaštite okoliša.
 
Plan intervencija temelji se na: 
 
  • Planu intervencija u zaštiti okoliša Republike Hrvatske,
  • Planu intervencije u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije,
  • izrađenim Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Krka čija djelatnost predstavlja stvarnu ili potencijalnu opasnost te može izazvati iznenadni događaj,
  • APELL procesu (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level). 
 
Spomenuti se Plan primjenjuje prilikom iznenadnog onečišćenja tla, zraka, biljnog ili životinjskog svijeta, te kulturne baštine kada ekološka nesreća ili neki drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice mogućnosti obuzdavanja pravne ili fizičke osobe na čijem se popdručju iznenadni događaj dogodio, ali ne i u slučaju onečišćivanja mora, kopnenih voda i voda mora s kopna i otoka; kao što njegova primjena ne obuhvaća ni vojne objekte, vojna skladišta i slučajeve radioaktivnog onečišćenja.