Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku

Neuređeni sustav gospodarenja otpadom na lokalnoj razini postupno uzrokuje sve veće probleme. Najvažniji aktualni problemi u postupanju s otpadom su: provedba zakonske obveze, onečišćenje tla, onečišćenje voda, onečišćenje zraka, zaštita zdravlja, neugodni mirisi, neugodni prizori i pojačan promet.

Republika Hrvatska, usklađujući se sa zakonodavstvom Europske unije suočila se s donošenjem novih zakona i propisa s područja zaštite okoliša, među kojima su zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom predstavlja pojam koji obuhvaća čitav niz aktivnosti, odluka i mjera u čijem provođenju je potrebna uska suradnja političkog vodstva jedinice lokalne samouprave, stručnjaka te samog stanovništva.
 
Gospodarenje otpadom obuhvaća:
 
  • sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje njegove količine i/ili štetnog utjecaja na okoliš,
  • obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti povezanih s otpadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
  • skrb za odlagališta koja su zatvorena.
 
Sukladno Zakonu o otpadu obveza gradova postaje donošenje Plana gospodarenja otpadom koji je usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Strategijom i programima zaštite okoliša.