Otvorena izložba fantastičnih ambijenata Zdravka Đereka

Nakon što je u Krku izlagao 2003., u Galeriji Decumanus, 25. listopada 2013. godine, postavljena je malena slikarska retrospektiva labinskog/zagrebačkog autora Zdravka Đerka, prigodnog naziva Deset godina poslije.

Prema autorovim riječima, ova je inicijativa krenula pozivom ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka Maje Parentić koja je izrazila želju da se u gradu Krku nakon deset godina iznova postavi moja izložba što sam vrlo rado prihvatio. Upravo činjenica da je od mojeg krčkog predstavljanja proteklo čitavo desetljeće potaknula me da osmislim jedan gotovo monografski postav u kojem se reflektira svih tih deset godina rada.
Što se samih slika i naslikanog tiče, tumači Đerek, to je uvijek vezano uz pitanja o čovjekovoj metafizičkoj istini - što smo i što definira naše postojanje. Prema tome čovjek i sve ono što čovjeka čini čovjekom glavne su preokupacije likovnosti kojoj sam posvećen, ali i sva ta drama što se događa u čovjeku današnjice, smatrali je mi tragedijom ili tragikomedijom, također u velikom dijelu zaokuplja moju pažnju u smislu otkrivanja pozadine - zašto smo krenuli smjerom kojim možda nismo trebali. Upravo slike na kojima se bavim posljednje spomenutim pružile su mi, osim mogućnosti reagiranja, dobar poticaj da se i nadalje intenzivno bavim razmišljanjima o subjektu vlastite okupicaje.
Moje slikarstvo, od kojeg se segmet ovih dana može razgledati u krčkoj galeriji, najbliže je definiciji fantastičnog realizma, ističe Đerek, zato što se slikajući autor može igrati svim zakonima prirode i fizike te putem te igre dobivati na ritmu i kompiziciji, što je očito i na mojim radovima obzirom da krajnje proizvoljno prostor ispunjavam kulama i segmetima pejzaža. Čvrsto vjerujući u zapadnu misao, zaključuje Đerek, svoje slikarstvo vezujem uz stare majstore, počevši od romanike i gotike, pa nadalje, što znači da se figuracija (uronjena u fantastične ambijente), kao takva, nametnula sama po sebi.
Izložba Deset godina poslije Zdravka Đereka ostaje otvorena do 08. studenog 2013. godine, a postavljeno je moguće razgledati svakim danom, osim nedjelje, između 10.00 i 13.00 sati ili uz prethodnu najavu organizatoru, Centru za kulturu Grada Krka na 051 220 041 ili kultura@gradkrk.net.
  
Katalog izložbe [.pdf]