Ostvarene socijelne pomoći i novi Zakon o socijalnoj skrbi

Na sjednici Kolegija, održanoj 18. veljače 2014. godine, prihvaćeno je Izvješće o broju i oblicima priznatih i isplaćenih socijalnih pomoći, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, za prošlu godinu. Prema riječima Marinke Margan, voditeljice Odsjeka za društvene djelatnosti, u spomenutom je razdoblju podijeljeno 1.309 socijalnih pomoći za što je iz Gradskog proračuna izdvojeno ukupno 422.423,00 kn.

Sukladno spomenutom Izvješću za 135 stalnih mjesečnih pomoći, odnosno stalnih mjesečnih pomoći osobama s poteškoćama u razvoju, utrošeno je 54.000,00 kn, za 58 jednokratnih novčanih pomoći (izravno korisniku, odnosno za podmirenje troškova stanovanja ili školskih udžbenika i pribora) 47.465,00 kn, za 14 jednokratnih novčanih pomoći vezanih uz troškove ogrijeva 16.150,00 kn, za 291 školsku marendu 57.803,00 kn, za 53 produžena boravka u osnovnoj školi 12.930,00 kn, za šest subvencija učeničkih putovanja 8.307,00 kn, za 81 boravak djeteta u vrtiću ili jaslicama 61.160,00 kn, za 52 naknade učenicima i studentima za potrebe korištenja javnog prijevoza 11.396,00 kn, za 63 pomoći pri školovanju srednjoškolaca i studenata 23.600,00 kn, za 14 naknada vezanih uz pokriće troškova boravka u Domu za starije i nemoćne osobe Mali Kartec, kao i Psihijatrijskoj bolnici Lopača 13.955,00 kn, za 410 pomoći u naravi (poklon paketi) 85.266,00 kn, za 28 subvencija zdravstvenog osiguranja 8.410,00 kn, za pomoć u bolničkom liječenju 1.500,00 kn,
za šest financijskih potpora vezanih uz pružanje psihološke pomoći 2.000,00 kn te za 65 pomoći kod podmirenja troškova komunalne naknade 18.481,00 kn.
Budući da je s početkom 2014. godine na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi, Odsjek za društvene djelatnosti intenzivno je krenuo u usklađivanje postojeće Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka s odredbama novog Zakona, što bi se u dogledno vrijeme trebalo naći na dnevnom redu gradonačelnikovog Kolegija. 
Jedna od najvećih novina koju donosi novi Zakona, ističe Margan, jest otvorena mogućnost Grada da radno sposobne korisnike mjesečnih zajamčenih minimalnih naknada angažira u izvršavanju poslova za opće dobro, i to u trajanju od najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ukoliko korisnik navedenog oblika socijalne pomoći odbije ponuđeni mu posao, ukida mu se pravo na priznatu socijalnu pomoć. Bitne se promjene odnose i na naknadu za troškove stanovanja, obzirom da se mijenja osnovica, kao i kod prava na jednokratnu novčanu pomoć. U oba slučaja posljedice promjene su, po samog korisnika, povoljnije. Ono što također valja izdvojiti, zaključuje Margan, jest prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i predstavnici Socijalnog vijeća Grada Krka, da prihodovni cenzusi vezani uz ostviranje prava na isplatu socijalne pomoći, ostanu neizmijenjeni, odnosno da za jednočlano domaćinstvo cenzus bude 2.000,00 kn, za dvočlano 3.000,00 kn, za tročlano 4,000,00 kn, za četveročlano 5.100,00 kn, a ukoliko domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda po svakom se članu povećava za 700,00 kn.