Oštre restrikcije kao odgovor: Krčki čelnici donijeli niz privremenih mjera

novilist.hr, 14. travnja 2020.

Nastojeći ublažiti već danas i više no osjetne negativne financijske učinke trenutnog stanja potpunog umirovljenja najvećeg djela otočnoga gospodarstva, članovi Koordinacije otočnih lokalnih čelnika usuglasili su te i formalno donijeli niz privremenih mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda lokalnih proračuna uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Koordinacija gradonačelnika i načelnika općina otoka Krka, nakon što je posredstvom telekonferencijskog zasjedanja razmotrila privremene mjere uravnoteženja financijskih tokova na otoku Krku, posebice onih koji su posljedica odluka Vlade RH o odgodi naplate poreza na dohodak, turističkih pristojbi, komunalnih naknada i drugih prihoda od djelatnosti obustavljenih odlukom Nacionalnog stožera Civilne zaštite RH, zbog izrazito lošeg punjenja proračuna krčkih lokalnih jedinica te ocjene da niti jedna krčka općina kao ni Grad neće biti u mogućnosti financijski pokriti niti minimalne standarde planirane proračunom, naložila je oštre restrikcije u javnoj potrošnji. Restrikicije će se, odlučeno je također, provoditi kod svih proračunskih korisnika, trgovačkih društava u vlasništvu JLS-a, ustanova, turističkih zajednica i udruga.

 

Bez prekovremenih

 

S obzirom na to da su cjelokupnom gospodarstvu naložene minimalne aktivnosti da bi se spriječilo socijalne kontakte i sačuvalo zdravlje ljudi, veći dio radnika posao obavlja od kuće. Koordinacija stoga nalaže da se u 2020. godini radnicima u svim sustavima kojima se upravlja, ili ih sufinanciraju lokalne jedinice, jednako kao i u svim gradskim i općinskim upravama, ne isplate materijalna prava (regres, uskrsnica, božićnica, dar za dijete, dar u naravi, jubilarna nagrada...) te da se do daljnjenja odustane od svih neoporezivih naknada. Za radnike koji ne dolaze na posao, odlučeno je također, neće se isplaćivati troškovi dolaska i odlaska s posla i topli obrok, odnosno dodatak na plaću. Za sve radnike ne dopušta se ni prekovremeni rad, kao ni plaćanje prekovremenih sati, a crveno je svjetlo od svih otočnih općinskih načelnika i krčkog gradonačelnika upaljeno i planiranju bilo kakvog novog zapošljavanja, kao i ugovaranja produljenja rada nakon isteka roka za rad na određeno vrijeme.

Svim pravnim osobama koje se financiraju iz proračuna krčkih jedinica lokalne samouprave (tele)zaključkom Koordinacije naloženo je i da u potpunosti odustanu od planirane reprezentacije za 2020. godinu, a turističkim zajednicama i da odgode sve svoje programske aktivnosti kao i da svoje hladne pogone svedu na minimalne troškove, u okvire akumuliranih sredstava i projekcija smanjenja prihoda u sezoni 2020. Krčke lokalne samouprave i lokalni TZ-i, stoji u istom protukriznom setu mjera, pokrenut će postupke raskida svojih ugovora s TZ-om otoka Krka i to na način da se tim činom regulira odustajanje od financiranja svih programskih djelatnosti krovne organizacije otočnoga turizma. Ono što bi ipak trebalo ostati i zajamčiti opstanak te institucije dozvola je nastavka financiranja njenog hladnog pogona, ali u visini reduciranih troškova ureda pa tako i plaća zaposlenika.

 

Službena vozila

 

Poseban niz (grado)načelničkih naloga upućen je pak otočnom komunalnom društvu Ponikve, odnosno njegovim tvrtkama kćerima - Ponikve voda, Ponikve eko otok Krk i Ponikve usluge. Od njihovih se vodstava pak očekuje detaljna analiza svih rashoda u društvima te prijedlozi racionalizacije neophodnih troškova, odnosno odustajanje od svih koji nisu neophodni. Tako je, među nizom predloženih i većim dijelom sad već i provedenih mjera u sustavu koji čine tri Ponikvine organizacijske jedinice uvrštena i ona o provedbi analize i usporedbe troškova dolaska i odlaska na posao službenim automobilima u odnosu na cijene mjesečnih autobusnih karata te je posljedično komunalcima izdan nalog da se dosadašnji troškovi korištenja službenih vozila za dolaske na posao i odlaske svedu na nulu. Osim uvođenja prakse da po završetku radnog vremena sva službena vozila komunalca ostaju na parkiralištu tvrtke, Ponikvi Eko otok Krk naloženo je i odustajanje od povećanja cijena održavanja javne rasvjete i dodatka na održavanje upravljanja javnom rasvjetom jer se takav standard više ne može financirati iz reduciranih proračuna. U vezi s tim, komunalci trebaju raskinuti svoje već sklopljene ugovore i pripremiti nove, financijski manje zahtjevne ugovorne odnose sa svim krčkim loklnim jedinicama u idućih godinu dana.

 

Krediti

 

Ponikvi eko otok Krk nadalje se nalaže i da radove na ugradnji DTK mreže, a koji se izvode paralelno s radovima na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, ubuduće financira kreditom (čije bi vraćanje preuzele lokalne jedinice otoka Krka) i to stoga jer njihovi reducirani proračuni više ne mogu pratiti dinamiku radova polaganja cijevi u koje bi se jednog dana trebala ugrađivati svjetlovodna infrastruktura.

Osnovnim školama na otoku Krku nalaže se pak da izvrše analizu troškova nadstandarda koji su financirani iz lokalnih proračuna te da predlože racionalizaciju neophodnih troškova, odnosno odustajanje od svih koji nisu nužni. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan od Koordinacije je pak naloženo da se i unutar te ustanove predškolskog odgoja izvrši analiza svih troškova i da dostave krajnje reducirani financijski plan. Udrugama koje se financiraju iz proračuna obustavljaju se svi kandidirani programi, osim onih neophodnih troškova vezanih uz egzistenciju članova pojedinih udruga - onih unutar kojih postoje profesionalna radna mjesta (uz uvijet da su takvi troškovi bili kandidirani u godišnjem programu udruga). Sve izrađene projekcije s uštedama u financijskom planu, treba i to reći, podrazumijevaju razdoblje sljedeća tri mjeseca, odnosno razdoblje do 30. lipnja ove godine. [Mladen Trinajstić]