OŠ Fran Krsto Frankopan: Javni poziv za prijavu djece školskih obveznika za školsku godinu 2022./23.

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan poziva roditelje djece koji su školski obveznici za školsku godinu 2022./23., rođene od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine, na obvezu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Prema Planu upisa djece u prvi razred osnovne škole kojeg je donio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, prijave za upis u prvi razred Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk bit će omogućene elektroničkim putem, i to u vremenu od 24. do 28. siječnja 2022. godine.

Prijave će se tada moći izvršiti putem internetske stranice Škole: osnovnaskolakrk.hr, klikom na obrazac prijave (koji će biti aktiviran isključivo od 24. siječnja do 28. siječnja).

Za one roditelje koji nisu u mogućnosti elektroničkim putem prijaviti dijete, od 24. do 28. siječnja, između 11.00 i 12.00 sati, omogućit će se prijava putem telefonskog broja: 051/661-946. Prije poziva potrebno je pripremiti OIB djeteta te podatak o adresi elektroničke pošte roditelja, kao i broja telefona/mobitela zbog daljnjeg kontakta.

Prilikom prijave te razvrstavanja prijavljenih školskih obveznika potrebno je voditi računa o upisnom području pojedine matične i područne škole te prijavljenom prebivalištu školskog obveznika.

Upisna područja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk su sljedeća:

  • Matična škola Krk: Krk, Kornić, Muraj, Lakmartin;
  • Područna škola Vrh: Vrh, Salatići, Kosići, Skrpčići, Pinezići, Bajčići, Brusići, Linardići, Žgaljići, Milohnići, Brzac, Poljica, Nenadići;
  • Područna škola Punat: Punat, Stara Baška, Kornić, Muraj;
  • Područna škola Baška: Draga Baška, Jurandvor, Batomalj, Baška;
  • Područna škola Vrbnik: Vrbnik, Risika, Garica, Kampelje.

O terminima za liječnički pregled djeteta te testiranju kod školskog psihologa roditelji će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi nakon završetka prijavnog postupka.

U prilogu ove objave nalazi se i dokumentacija Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije!