Organizacija lokalnih inicijativa za ublažavanje klimatskih promjena

Organizacija lokalnih inicijativa za ublažavanje klimatskih promjena u Hrvatskoj predstavlja projekt pokrenut od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, GTZ Hrvatska i Udruge gradova, uz aktivno sudjelovanje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske kao konzultanta. Projekt je započeo u veljači 2009. godine, a njegov se završetak planira u ožujku 2011. godine.

Cilj projekta jest pronalaženje zainteresiranih jedinica lokalne samouprave za sudjelovanje u projektu kako bi se omogućilo uvođenje mjera zaštite klime na lokalnoj razini, a sve u svrhu podizanja svijesti građana u vezi rastućeg klimatskog problema. Financijska sredstva za uvođenje mjera osigurana su od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te GTZ-a.
U okvirima ovog projekta Grad Krk je pokrenuo inicijativu za postavljanje solarne rasvjete na otoku Plavnik (Projekt Krijesnica), točnije jedne fotonaponske svjetiljke u uvali Krušija. Ovom inicijativom tako se rješava potreba za javnom rasvjetom na otoku Plavniku potrebnom nautičarima, ribarima i lokalnom stanovništvu, a ujedno se - promocijom solarne energije - ostvaruje i koncept održivog razvoja.