Održan sastanak inicijativnog odbora Grad Krk - zdravi grad

U Maloj vijećnici Grada Krka, 29. siječnja 2015. godine, održan je sastanak inicijativnog odbora zaduženog za provedbu projekta Grad Krk - zdravi grad čime su započele operativne aktivnosti okrenute dobivanju licence i uključenja Krka u nacionalnu, europsku i svjetsku mrežu zdravih gradova.

Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije na čelu sa županijskom koordinatoricom Ivom Josipović već je 2012. godine okupio koordinatore licenciranih zdravih gradova (Rijeke, Opatije, Raba i Crikvenice), kao i predstavnike kandidata za zdrave gradove - Krka, Malog Lošinja i Delnica, kako bi zajednički djelovali u svojstvu županijske mreže s ciljem umrežavanja resursa i znanja na dogovorenim zajedničkim zdravstvenim prioritetima.
Projekt se temelji na pronalaženju novih putova ka zdravlju građana u zajednici, povezujući pritom ključne ljude zajednice, stručnjake, građane te postojeće sustave u svrhu stvaranja zdravog okruženja, zdrave zajednice, kao i unapređenja psihičke, fizičke i socijalne komponente zdravlja.
Postupak priprema za licenciranje Krka kao Zdravog grada mogao bi teći relativno brzo obzirom na to da je dio nužnih predradnji već odrađen tijekom postupka županijskog licenciranja, kazala je tijekom sastanka koordinatorica Iva Josipović, dodavši kako bi titulu zdravog grada Krk mogao dobiti već ove godine.