Odobreno 58 socijalnih pomoći

U Maloj vijećnici Grada Krka, 19. rujna 2013. godine, održana je 16. sjednica Socijalnog vijeća Grada Krka kojoj su nazočili sljedeći članovi: Ružica Grgantov (Centar za socijalnu skrb), Bosiljka Španjić (Dom zdravlja Krk), Maria Fiorentin (Caritas), Ivan Rušin (Mjesni odbor Milohnić i Poljica), Josip Depope (Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić i Udruga umirovljenika Šotovento), Josip Cvelić (Udruga umirovljenika Krk) i Marinka Margan (Grad Krk). 

Nakon usvojenog dnevnog reda Vjeće je raspravljalo o dvjema temama: rješavanju novih zahtjeva za socijalne pomoći o kojima se odlučuje temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka te rješavanju zahtjeva za jednokratne novčane pomoći vezane uz nabavu ogrijeva. 
Nakon razmatranja prve točke prihvaćeno je sedam zahtjeva za besplatnim boravkom djeteta u vrtiću ili jaslicama za pedagošku godinu 2013./2014., 15 zahtjeva za podmirivanje troškova nabave školskih udžbenika i pribora, 23 zahtjeva za besplatno organiziranu marendu u osnovnoj školi, četiri zahtjeva za besplatnim produženim boravakom u nižim razredima osnovne škole te pet zahtjeva za pomoć u školovanju srednjoškolca. Obzirom na spomenuto, ukupno 53 korisnika ostvarila su pravo na jedan od navedenih oblika socijalne pomoći, a kako je istakno, radi se o zaista socijalno potrebitim osobama koje u cijelosti zadovoljavaju cenzuse gradske Odluke o soicijalnoj skrbi.
U nastavku zasjedanja prihvaćeno je još pet naknadnih zahtjeva za druge oblike socijalne pomoći, a raspravljen je i popis korisnika jednokratne novčane pomoći za nabavu ogrijeva s time da će njihov konačan broj biti poznat nakon uvažavanja podataka kojima raspolaže i Centar za socijalnu skrb.
U gradskom Proračunu za realizaciju programa socijale do kraja godine preostalo je još 228.000,00 kn iz čega će se osim netom prihvaćenih zahtjeva realizirati i ostale aktivnosti poput tekućih pomoći, podijele socijalnih paketa potrebitim Krčanima, koje će u blagdansko vrijeme, svatko na svom području, dijeliti članovi Socijalnog vijeća. Osim toga, kao i svake godine, posjetiti će se štićenici nekolicine psihijatrijskih i rehabilitacijskih ustanova.