Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom i pomorskom prometu

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. svibnja 2020. godine, donio je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom i pomorskom prometu.

 

I. Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom i pomorskom prometu.

 

II. Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

Prilozi: