Odluka o kontroli pridržavanja Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. lipnja 2020. godine, donio je Odluku o kontroli pridržavanja Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova.

 

I. Ovom Odlukom uvodi se kontrola pridržavanja Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova (nadalje: Preporuke).

 

II. Kontrolu iz toče I. ove Odluke provodit će timovi u koje će biti uključeni po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik.

Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite.

Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite.

 

III. U kontroli pridržavanja Preporuka timovi su dužni osobito provjeravati:

– jesu li na ulazu u prostor kluba ili neposredno nakon ulaza na vidljivom mjestu istaknute obavijesti o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja;

– jesu li na ulazu u prostor kluba te samom prostoru na još nekom lako dostupnom mjestu postavljeni dozatori s dezinfekcijskim sredstvima za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku;

– održava li se propisana fizička distanca;

– pridržava li se klub ograničenja ukupnog broja posjetitelja;

– poštuje li se zabrana korištenja plesnog podija za ples.

 

IV. Ako utvrdi kršenje Preporuka tim je dužan upozoriti odgovornu osobu u klubu i zatražiti od nje trenutačno ispravljanje uočenih propusta.

 

V. Voditelj tima je dužan napraviti bilješku o izvršenoj kontroli i sljedeći radni dan nakon obavljene kontrole dostaviti ju nadležnom pročelniku područnog ureda civilne zaštite.

 

VI. U slučaju ponovljenog kršenja obveza iz Preporuka pročelnik područnog ureda civilne zaštite dužan je obavijestiti nadležne državne institucije radi provođenja dodatnog nadzora i izricanja sankcija.

 

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!