Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. siječnja 2021. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije.

 

I. Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije, točka IV. mijenja se i glasi:

– Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 18. veljače 2021. godine.

 

II. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 21. siječnja 2021. godine.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

 

Prilozi: