Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. lipnja 2020. godine, donio je Odluku o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

 

I. U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

 

Utvrđuje se poseban režim ulaska u Republiku Hrvatsku osoba koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije.

Osobe iz stavka 1. ove točke dužne su boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.

Obveza samoizolacije ne primjenjuje se na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz zemlje iz stavka 1. ove točke.

 

II. Ova Odluka stupa na snagu 25. lipnja 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

Prilozi: