Od 04. svibnja sustav odvoza otpada Od vrata do vrata uvodi se u mjestima Bajčići, Nenadići, Poljica, Žgaljići, Brusići i Glavotok

Iz Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. poručuju kako odvoz otpada sukladno novom rasporedu sustava Od vrata do vrata u mjestima Bajčići, Nenadići, Poljica, Žgaljići, Brusići i Glavotok započinje u utorak, 04. svibnja 2021., s time da će se svi javni setovi kanti početi uklanjati u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine.

Konkretan raspored odvoza otpada predstavljen je u brošuri Od vrata do vrata koju su svi skorašnji korisnici sustava dobili prilikom podijele kanti, a koja se može preuzeti s internetskih stranica Ponikvi eko otok Krk: Raspored odvoza otpada ili podignuti u sjedištu društva smještenom na adresi Vršanska 14 u gradu Krku, odnosno u krčkom reciklažnom dvorištu lociranom na izlazu iz grada Krka prema naselju Vrh.

Odvoz otpada prema novom rasporedu vršit će se za svih pet kanti, i to kako slijedi: (1) smeđa kanta: biorazgradivi kuhinjski i vrtni otpad; (2) žuta kanta: sve vrste plastične i metalne ambalaže; (3) plava kanta: sve vrste papirne i kartonske ambalaže; (4) siva kanta: samo ambalažno staklo; (5) zelena kanta: samo onaj otpad koji se ne može reciklirati. (Otpad koji se zbog svojih dimenzija i/ili sastava ne smije odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, veće količine zelenog otpada, električni i elektronički otpad, tekstil te opasni otpad) odlaže se u reciklažnim dvorištima!)

Sve ostale informacije o novom sustavu odvoza otpada mogu se svakodnevno, od 00.00 - 24.00 sata, dobiti putem info telefona Ponikava 051/654-666, kao i putem službenih internetskih stranicama i profila na društvenim mrežama: ekootokkrk.hr, ponikve.hr, facebook.com/ponikvekrk ili twitter.com/ponikvekrk.

 

 

Prilozi: