Objavljeni rezultati prvog natječaja LAG-a Kvarnerski otoci

Prema konačnoj odluci Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 09. siječnja 2017. godine, LAG Kvarnerski otoci dobio je 7.348.202,40 kn za provedbu sljedećih mjera: 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a te 19.4. Tekući troškovi i animacija. Najveći dio tih sredstava raspodijelit će se putem javnih natječaja, i to korisnicima s LAG područja.

Prvi LAG natječaj tako je otvoren 26. ožujka 2018. godine, s time da su se prijave zaprimale između 10. travnja i 11. svibnja. Na natječaj se prijavilo 14 nositelja projekata koji planiraju provedbu različitih aktivnosti, a njih 13 udovoljilo je kriterijima odabira i prešlo prag prolaznosti. Nakon odobrenja projekata na LAG razini, isti su, radi administrativne kontrole, proslijeđeni Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija je potom, 18. veljače 2019. godine, dostavila odluke o dodjeli sredstava za provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, i to za 12 projekata u ukupnom iznosu od 180.000,00 EUR. Radi se o sredstvima namijenjenim malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području LAG-a Kvarnerski otoci, a koje uključuje gradove Cres, Krk i Mali Lošinj te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

 

Ta su sredstva u dodijeljena prijaviteljima prema sljedećem modelu:

 

 1. OPG-u Mate Spicijarić iz Zidarića sredstva su odobrena za kupnju električnog tresača, pluga i malog traktora.
 2. OPG-u Radoslović Ladislav iz Ilovika sredstva su odobrena za kupnju trimer kosilice, pile, kopačice, škara za rezidbu, kresača za piljenje i obrezivanje, aluminijskih ljestvi, rekonstrukciju postojećeg višegodišnjeg nasada, ograđivanje maslinika te konzultantske usluge.
 3. OPG-u Siniša Kosić iz Vrha sredstva su odobrena za nabavu nove traktorske freze i malog traktora.
 4. OPG-u Mrvoš Nikola iz Krka sredstva su odobrena za nabavu nove sječkalice za granje, motorne kosilice, rekonstrukciju postojećih maslinika i uređenje zemljišta.
 5. OPG-u Pinezić Ivan iz Nenadića sredstva su odobrena za kupnju vrcaljke za med i malog traktora.
 6. OPG-u Ivan Špoljarić iz Vrha sredstva su odobrena za nabavu kosilice za traktor i kupnju malog traktora.
 7. PO-u Bale iz Malog Lošinja sredstva su odobrena za kupnju traktora i konzultantske usluge.
 8. OPG-u Vittorio Petrinić iz Belaja sredstva su odobrena za kupnju agregata za električnu energiju, montažnih kućica za smještaj hrane, opreme i ostalog repromaterijala, prikolice za traktor te materijala za izradu ograde oko pašnjaka.
 9. OPG-u Dminić Ivan iz Vrbnika sredstva su odobrena za kupnju malčera, freze, stroja za međurednu obradu zemlje, električnih škara i vezačice te traktorske prikolice.
 10. OPG-u Depikolzvane Nikica iz Krka sredstva su odobrena za kupnju kontejnera za seljenje pčelinjih zajednica te kupnju košnica.
 11. OPG-u Mrakovčić Dragan iz Punta sredstva su odobrena za kupnju košnica, solarnog sistema, agregata, poljoprivrednog zemljišta, sadnica lavande, izgradnju bazena za navodnjavanje te konzultantske usluge.
 12. OPG-u Toić Franjo iz Loznata sredstva su odobrena za nabavku motorne drobilice za granje motokultivatora s kardanskom prikolicom i frezom, električnog solarnog pastira sa solarom, izolatora te mehaničko čišćenje pašnjaka od korova.

 

U narednom razdoblju LAG Kvarnerski otoci najavljuje raspisivanje novih natječaja, najprije za mjeru 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (ukupne alokacije u vrijednosti od 180.000,00 EUR), a potom i za mjeru 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (ukupne alokacije u vrijednosti od 270.000,00 EUR).