Objavljen Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije

Iz tiska nedavno je izišao Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije, koji na 40 stranica donosi sve potrebne informacije namijenjene investitorima koji žele graditi ili rekonstruirati stambene ili poslovne objekte.

Primorsko-goranska županija ovim izdanjem nastavlja dobro prihvaćenu praksu publiciranja korisnih informacija iz područja građenja. Do sada su tako objavljena dva izdanja za strane investitore na hrvatskom i jedno na engleskom jeziku, te dva izdanja Vodiča za ozakonjenje (legalizaciju) nezakonito izgrađenih zgrada.
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao inicijator navedenih izdavačkih projekata, za tiskanje Novog vodiča odlučio se zato što novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje koji su u primjeni od početka ove godine, donose čitav niz novina kojima se nastavlja sređivanje stanja u prostoru započeto legalizacijom bespravno sagrađenih zgrada.
Unatoč činjenici da se broj potrebnih dozvola smanjuje, a postupci skraćuju i pojednostavnjuju, važno je nastaviti s praksom pripreme vodiča za gradnju kako bi se investitorima maksimalno olakšalo snalaženje u brojnim zakonskim odredbama, potrebnim aktima i tijelima nadležnim za njihovo izdavanje.
Obzirom da se sada za najveći broj građevina izdaje samo jedna - građevinska dozvola, a tek za manji dio i lokacijska, Novi vodič podijeljen je u dva osnovna dijela koji sadrže informacije o tijeku postupka za oba slučaja.
Navedeno je također kako etažirati građevinu, zatim na koji način ishoditi dozvolu za promjenu namjene, kako utvrditi građevnu česticu te što je potrebno za uklanjanje građevine, a što se može graditi bez dozvole. Na kraju publikacije objavljeni su: pojmovnik, adresar Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete.
Svi zainteresirani Novi vodič mogu preuzeti u Rijeci na adresama Slogin kula 2, Riva 10 i Adamićeva 10 te na svim lokacijama na kojima djeluju ispostave Upravnoga odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Crikvenici, Delnicama (Čabru i Vrbovskom), Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu.