Obavijest vezana uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Grad Krk izradio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a trenutno je u fazi pripreme javnog poziva koji će uskoro biti objavljen na internetskim stranicama Grada Krka.

Kako ovim Programom nisu obuhvaćene sve poljoprivredne čestice u vlasništvu Republike Hrvatske već samo one kod kojih su podatci o vlasništvu i korištenju bili identični te koje nisu u zonama na kojima je poljoprivredna djelatnost zabranjena, pozivaju se svi koji imaju želju i potrebu za korištenjem nekih drugih poljoprivrednih površina u vlasništvu Republike Hrvatske da svoj interes dostave Gradu Krku, i to najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

 

U zahtjevu, za svaku zemljišnu česticu, potrebno je navesti:

 

  • broj zemljišne čestice,
  • katastarsku općinu,
  • kulturu,
  • površinu  i
  • oblik raspolaganja česticom (zakup, zakup zajedničkih pašnjaka, kupovina i ostale namjene).

 

Zahtjeve treba slati na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili donijeti osobno u Pisarnicu, u pisanoj formi, s naznakom Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem!