Obavijest poljoprivrednicima: Izdavanje propusnica i komunikacija s nadležnim ministarstvom

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja mora se, bez obzira na pojavu epidemije koronavirusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane, drugim riječima kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, a koji će se uključiti u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom.

Zahtjev za propusnicu ispunjava samo nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.

 

Slijedom navedenog propusnice će se izdavati:

  • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
  • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
  • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
  • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) - zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
  • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili online aplikacije dostupne: OVDJE.

Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (tj. putem elektroničke pošte ili aplikacija Viber; WhatsApp), odnosno preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednici se za izdavanje propusnica mogu obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama, s time da su za Primorsko-goransku županiju izdvojeni kontakt podatci djelatnika Žarka Mulca: 051/813-186; 091/4882-791; zarko.mulc@mps.hr.

 

Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je i novu internetsku stranicu koja predstavlja jednostavan komunikacijski kanal posredstvom kojeg poljoprivrednici, djelatnicima Ministarstva, mogu uputiti sva svoja pitanja i prijedloge vezane uz probleme s kojima se u ovim okolnostima susreću. Poveznica je dostupna: OVDJE.