Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: Viši stručni referent za gradske poreze

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za gradske poreze u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za gradske poreze u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica), objavljenog u Narodnim novinama broj 123/20 i web stranicama Grada Krka od 11. studenoga 2020. godine.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. 

 

Pisano testiranje će se održati u utorak, 05. siječnja 2021. godine, s početkom u 10.30 sati, na adresi u Krku, Trg bana J. Jelačića 2, Velika vijećnica.

 

Intervju će se održati istog dana na istoj adresi (mjestu).

 

Obavezno sa sobom donijeti zaštitnu masku.

 

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

 

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva na dan testiranja.

 

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

 

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Predsjednica Povjerenstva

Tamara Žic, dipl. iur.