Obavijest o produžetku roka savjetovanja s javnošću za nacrte triju odluka

Grad Krk obavještava kako je produžen rok savjetovanja s javnošću za nacrte triju odluka, i to: Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok te Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Sva tri produžena savjetovanja otvorena su od 28. kolovoza, pa sve do 12. rujna, a konkretna dokumentacija vezana uz predmete savjetovanja dostupna je putem rubrike Otvorena savjetovanja s javnošću kojoj se pristupa: OVDJE.