Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i njegovih izmjena i dopuna Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

Sukladno odredbama prethodno navedenog zakona prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, a koje je označeno kao k.č.br. 1513/1, u k.o. Kornić, pašnjak, površine 0,0626 ha, tržišne cijene u iznosu od 28.953,00 kn
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na Internet stranici Agencije.
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka - za k.č.br. 1513/1, k.o. Kornić. 
Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija, a temeljem odluke, njezina ravnateljica u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku, o čemu Agencija pisano obaviještava podnositelje zahtjeva.