Obavijest o prijemu u službu

Temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u predmetu izbora - prijma stručnog suradnika za investicije i razvoj, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, pisanog testiranja i intervjua održanih 05. studenoga 2013. te dostavljenog Izvješća i rang-liste kandidata Povjerenstva za provedbu natječaja od 08. studenoga 2013., pročelnik JUO Grada Krka, donio je sljedeće Rješenje o prijemu u službu.

Antonela Jurina iz Krka, Rapska 2, magistra inženjerka građevinarstva (diplomirani inženjer građevinarstva), s ukupnim radnim stažem i stažem u struci od 8 godina, 1 mjeseca i 10 dana prima se za stručnog suradnika za investicije i razvoj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Sukladno s člankom 25. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata dostavit će se kandidatima prijavljenim na Natječaj objavljen u  Narodnim novinama, broj 117, od 18. rujna 2013. godine.