Obavijest o početku ljetnog perioda naplate parkiranja s uvjetima za izradu PPK

Iz krčkog komunalnog poduzeća Vecla d.o.o. pristiže obavijest da 01. lipnja 2021. godine započinje ljetni period naplate parkiranja na području Grada Krka, uz napomenu kako je sezonske povlaštene parkirne karte (PPK) moguće izraditi u sjedištu Vecle d.o.o. u gradu Krku, radnim danima od 12.00 - 14.00 sati, ili slanjem zahtjeva e-mailom na: silvija.lusic@vecla.hr.

Međutim, za njezino dobivanje potrebno je zadovoljiti određene uvjete te na jedan od dva opisana načina dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, i to zajedno s ispunjenim zahtjevom za izdavanje PPK.

 

Sezonska povlaštena parkirna karta za stanare starogradske jezgre = 300,00 kn (1. zona)
 
Uvjeti:
– osobna iskaznica s adresom u starom gradu;
– prometna dozvola s adresom prebivališta.
Za izradu potrebno donijeti:
– presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu;
– presliku prometne dozvole.
 
Sezonska povlaštena parkirna karta za vlasnike nekretnina, zaposlenike i vlasnike firmi/obrta u zoni naplate = 300,00 kn (2. zona)
 
Uvjeti (vlasnici nekretnina):
– vlasnički list nekretnine s adresom u starogradskoj jezgri;
– prometna dozvolu na vlasnika nekretnine.
Za izradu potrebno donijeti:
– presliku vlasničkog lista;
– presliku osobne iskaznice;
– presliku prometne dozvole.
Uvjeti (zaposlenici u zoni naplate i vlasnici firmi/obrta):
– firma/obrt se nalazi u zoni naplate parkirališta.
Za izradu potrebno donijeti:
– potvrdu poslodavca o zaposlenosti ili potvrdu sjedišta firme/obrta;
– presliku osobne iskaznice zaposlenika;
– presliku prometne dozvole.
 
Sezonska povlaštena parkirna karta - iznajmljivači = 500,00 kn (2. zona - parkirališta: maslinik Vignole i park Fratri)
 
Uvjeti:
– nekretnina za iznajmljivanje nalazi se u starogradskoj jezgri i nema mogućnost parkiranja.
Za izradu potrebno donijeti:
– resliku Rješenja o iznajmljivanju;
– presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine.

 

Podnošenjem Zahtjeva za izdavanje PPK, njegov podnositelj dobrovoljno daje na uvid originalne dokumente s osobnim podatcima, kao i izričitu suglasnost Vecli d.o.o. da poduzme sve radnje, uključujući kopiranje nužnih podataka iz originalnih dokumenata, ali isključivo u svrhu izdavanja PPK.

Vecla d.o.o. obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu izdavanja PPK, a prikupljenu dokumentaciju u svrhu arhiviranja dokumentacije temeljem kojih je izdana PPK.

Vecla d.o.o. posluje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani podatci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez podnositeljeve daljnje privole, što znači da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje PPK uskrati dati originalne dokumente na uvid te uskrati mogućnost kopiranja nužnih podataka iz istih, Vecla d.o.o. zadržava puno pravo da uskrati izdavanje PPK.