Obavijest građanima za prijavu štete od nevremena

Snažno nevrijeme s obilnim padalinama pogodilo je u noći s 30. na 31. svibanj Grad Krk. Komunalno redarstvo Grada Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, Dobrovoljno vatrogasno društvo, tehnička služba, kao i djelatnici komunalnog poduzeća Vecla d.o.o. od jutra su obilazili teren, pružali pomoć i vršili izvide, jer je nevrijeme, nažalost, prouzročilo i određenu štetu na imovini, posebice na građevinama, u poljoprivredi, te ostalim sredstvima i dobrima.

Temeljem članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19), a radi izvida mogućnosti pokretanja postupka za proglašenje prirodne nepogodne izazvane obilnim padalinama, ovim putem pozivamo sve građane da uočena oštećenja prijave na obrascu iz priloga i dostave ga e-mailom na: pisarnica@grad-krk.hr, u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti (zaključno do 20. lipnja 2024. godine).

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka, sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 65/19), procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ako oni postoje, izvijestiti gradonačelnika koji će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) županu Primorsko-goranske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19), odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskih načelnika, odnosno gradonačelnika u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članka 3., stavka 4., propisanih Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19).

Prirodna nepogoda sukladno članku 3., stavku 4., Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 posto vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prihod (rod) umanjen najmanje za 30 posto prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 posto.


Obrazac prijave štete od prirodne nepogode [.pdf]