O statusu Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije

O projektu i kontekstu

 

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home - FTTH) u bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave, točnije: Gradu Krku i općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Digitalizacija društva u cjelini te široka primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim sektorima gospodarstva stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa. U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su: Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, Internet stvari (IoT) ili pametni gradovi (engl. Smart Cities). Potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također, nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa. U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s, pa čak i više. Takve brzine moguće je ostvariti putem svjetlovodnih mreža.

Stoga je osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetne i brze svjetlovodne mreže nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog otoka Krka.

 

Vrijednost projekta

 

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 84,0 milijuna kn s uključenim PDV-om. Projekt je tako 21. veljače ove godine prijavljen na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (MRRFEU) za sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (investicijski prioritet 2a). Udio sufinanciranja troškova projekta iz EFRR-a iznosi 74%, dok će preostale troškove (26%) zajednički osigurati sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

U skladu s uvjetima Poziva, korisnik bespovratnih sredstava je Grad Krk, koji će provoditi projekt zajedno s ostalim otočnim samoupravama i tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

Prostorni obuhvat projekta

 

Tijekom pripreme projekta utvrđeni su sljedeći podatci o broju korisnika u bijelim područjima u svakoj od jedinica lokalne samouprave (u zagradama su navedeni postotci u odnosu na ukupan broj korisnika):

 

  • Grad Krk: 1.669 korisnika (24,4%);
  • Općina Baška: 1.447 korisnika (42,1%);
  • Općina Dobrinj: 3.264 korisnika (73,2%);
  • Općina Malinska-Dubašnica: 3.529 korisnika (47,8%);
  • Općina Omišalj: 1.106 korisnika (32,2%);
  • Općina Punat: 441 korisnika (18,7%);
  • Općina Vrbnik: 767 korisnika (43,3%).

 

Bijela područja ne obuhvaćaju sve korisnike na otoku. Izvan bijelih područja nalaze se krajnji korisnici kojima su trenutno dostupne brzine širokopojasnog pristupa veće od 30 Mbit/s te područja na kojima su operatori najavili izgradnju novih svjetlovodnih mreža. U ovom trenutku, u skladu s uvjetima Poziva MRRFEU-a, nije dozvoljena izgradnja svjetlovodnih pristupnih mreža izvan bijelih područja.

 

Daljnji koraci

 

Nakon prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU fondova, očekuje se primitak odluke o financiranju tijekom lipnja ove godine i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do njezinog kraja.

Također, tijekom ove godine bit će pokrenute pripremne aktivnosti na projektu, što obuhvaća pokretanje odabira projektanata i izvođača radova na izgradnji svjetlovodne mreže. Glavne aktivnosti na projektiranju i izgradnji započet će tijekom 2021. i odvijat će se etapno u svim dijelovima otoka. Planirani završetak projekta je do kraja 2023. godine.

S obzirom na to da se za dio krajnjih korisnika neće moći osigurati dostupnost svjetlovodne mreže kroz ovaj projekt, paralelno s provedbom projekta i nakon njegovog završetka u 2023., radit će se na dovođenju svjetlovodne mreže i do krajnjih korisnika koji nisu u obuhvatu projekta.

 

Izgrađena svjetlovodna mreža

 

Za poslove oko upravljanja i održavanja izgrađenom svjetlovodnom mrežom bit će angažirana tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Dijelovi mreže izgrađene projektom postat će operativni tijekom 2022. i 2023. godine, prema napretku etapne izgradnje. Svjetlovodnom mrežom upravljat će se po tzv. veleprodajnom poslovnom modelu, što znači da će kapaciteti mreže (tj. svjetlovodne niti do krajnjih korisnika) biti davane u najam svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima. Time će operatori biti pružatelji maloprodajnih usluga za krajnje korisnike. Na taj način, krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora i pratećih usluga, kao i promjene operatora, što će zajedno dovesti do povećanja kvalitete usluga i manjih troškova za krajnje korisnike.