Novi raspored dežurstava ordinacija obiteljske medicine i nova organizacija rada ordinacija dentalne medicine

S obzirom na epidemiju koronavirusa, ordinacije obiteljske medicine na području otoka Krka, od 24. ožujka 2020. godine, krenule su s novom preraspodjelom dežurstava, i to na način međusobnog izmjenjivanja liječnika. Cilj takvog pristupa zaštita je zdravstvenih radnika od kontakata, kao i štednja deficitarne zaštitne opreme.

Liječnici se, tako, izmjenjuju svaka dva tjedna, a oni koji nisu u ordinaciji, tijekom radnog vremena dostupni su telefonski, s time da pacijenti koji trebaju pregled koriste usluge zamjenske ambulante.

Ordinacije pedijatrije, ginekologije i fizikalne medicine te laboratorij i radiologija rade po dosadašnjem rasporedu.

Međutim, novost je organizacija rada ordinacija dentalne medicine u tjedna dežurstva. Njihov je princip takav da se pacijent telefonski javi svome stomatologu koji će u radno vrijeme biti dostupan telefonski. U slučaju potrebe za hitnim pregledom, osobno će ga naručiti, i to u ordinaciju koja je u određenom tjednu dežurna. Cilj takvog postupanja organizirani je rad dežurne ambulante te izbjegavanje situacija s punim čekaonicama.

Prema tome, novi dvotjedni raspored dežurstava (od 06. - 17. travnja) ordinacija obiteljske medicine, zajedno s tjednom organizacijom rada (30. ožujka - 05. lipnja) ordinacija dentalne medicine, mogu se preuzeti iz priloga ove obavijesti. Telefonski brojevi svih ordinacija sadržani su u priloženim tablicama.