Natječaj Zaklade Hrvatska kuća - Croatia House

Temeljem Zakona o Zakladi Hrvatska kuća - Croatia House i Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava, Upravni odbor Zaklade Hrvatska kuća - Croatia House objavljuje Poziv za predlaganje programa.

 
I. Iz sredstava Zaklade financirat će se programi iz sljedećih područja: arhitekture, dizajna, filma, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, kazališta, književnosti, kulturne baštine, likovne i vizualne umjetnosti, plesa te interdisciplinarne aktivnosti i programi iz drugih područja usmjereni ostvarivanju svrhe Zaklade.
 
II. Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, te drugi predlagači programa kojima se može ostvariti svrha Zaklade.
 
III. Kriteriji su propisani Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture.
 
IV. Poziv je otvoren tijekom cijele kalendarske godine, počevši od 10. lipnja 2014., a zbog posebne dinamike planiranja rezultati će biti objavljivani više puta godišnje na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture.
 
V. Prijavljene programe razmatra Programski savjet Zaklade, te svoje prijedloge daje Upravnom odboru Zaklade. Svoje zaključke članovi Programskog savjeta donose prema kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava. Odluku o odobrenju potpore donosi Upravni odbor Zaklade nakon čega se sklapa ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava.
 
VI. Prijave se podnose na adresu: Zaklada Hrvatska kuća - Croatia House, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, i to na obrascu koji možete preuzeti ovdje.
 
VII. Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, prijave koje nisu na propisanom obrascu te prijave bez obveznih priloga.