Natječaj za sudjelovanje na pop-up izložbi Crveno/Plavo

Pozivaju se vizualni umjetnici i dizajneri da se prijave za sudjelovanje na žiriranoj grupnoj pop-up izložbi koja će se, između 28. travnja i 4. svibnja 2014. godine, održati u sklopu krčkog festivala Prvomajski inkubator.

Riječ je o tradicionalnom glazbenom događanju u organizaciji Udruge demo bendova Grada Krka na kojem se promoviraju demo bendovi autorskog izričaja. Kako je jedan od ciljeva udruge poticanje stvaralaštva i promocija mladih ili neafirmiranih umjetnika, ove je godine festival proširen i prigodnom tematskom izložbom.
Iza naziva ovogodišnje izložbe, krije se opširna tematika Međunarodnog praznika rada - 1. maja. Umjetnicima i dizajnerima tako je postavljeno pitanje Što je za vas 1. maj?, na koje su pozvani odgovoriti svojim autorskim radom.
Asocijacije na zadanu temu su razne, a sudionicima je ostavljeno da sami odluče kako će obraditi spomenutu problematiku, u kojem mediju, odnosno kojom tehnikom će se izraziti (grafički dizajn, fotografija, ilustracija, akril, tempera, ulje, kolaž, akvarel, olovka, tuš i slično). Jedini uvjet je da su radovi formata A3 (420 x 297 mm) te da obavezno i isključivo koriste samo crvenu i plavu boju, uz napomenu da se opcionalno mogu kombinirati crna i bijela.
Odabrani radovi biti će izloženi na pop-up izložbi koja će se postaviti u sklopu novouređenog trga i dvorane osnovne škole u gradu Krku, arhitekta Idisa Turata, točnije na staklenoj stijeni dvorane koja gleda na trg te virtualno na Internet stranici kreiranoj posebno za ovu izložbu. U slučaju povoljnog vremena, održati će se prigodno otvorenje izložbe s popratnim glazbenim programom čiji će detalji biti naknadno poznati.
 
Prijava mora sadržavati:
 
  • PDF datoteku prijavljenog rada u dimenzijama A3, rezolucije za tisak ili originalno djelo dimenzija A3 koje odgovara na zadatak ovog natječaja,
  • naziv i kratki opis/koncept prijavljenog rada (do pola kartice teksta),
  • životopis autora ili grupe autora (do pola kartice teksta, email i broj telefona),
  • link na web stranicu autora, odnosno profil na društvenoj mreži i slično.
 
Radove u PDF formatu šalju se na email udrugademobendovagradakrka@gmail.com, dok je originalne radove potrebno poslati poštom na adresu Udruga demo bendova Grada Krka, Ljudevita Gaja 5, 51500 Krk, s naznakom: za natječaj Crveno/Plavo.
Natječaj je otvoren 18. ožujka i traje zaključno do 18. travnja 2014. godine!
U odabiru radova sudjelovat će Lucija Štefančić (magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina - slikar) kao predstavnica Udruge demo bendova grada Krka, Igor Gržetić (povjesničar umjetnosti i audio-vizualni umjetnik) i Mario Depicolzuane (grafički dizajner i vizualni umjetnik). Odabrani radovi bit će objavljeni do 23. travnja 2014. godine. 
Originalni radovi dostavljeni poštom se ne vraćaju, međutim nakon izložbe moći će se, uz prethodnu najavu, preuzeti u prostorijama Udruge demo bendova grada Krka.
Odgovori na dodatna pitanja mogu se dobiti na udrugademobendovagradakrka@gmail.com.