Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika LAG-a Kvarnerski otoci

Lokalna akcijska grupa (LAG) Kvarnerski otoci raspisuje natječaj za radno mjesto stručnog suradnika na određeno (šest mjeseci), puno radno vrijeme, s time da se molbe zaprimaju najkasnije do 09. studenog 2015. godine. 

 
Radno mjesto: stručni suradnik.
Poslodavac: Udruga LAG Kvarnerski otoci. 
Mjesto rada: Krk. 
Vrsta zaposlenja: na određeno (šest mjeseci), puno radno vrijeme. 
Objava natječaja: 30. listopada 2015. 
Rok za prijavu: 09. studenog 2015. 
 
Zapošljavanje na određeno (šest mjeseci), puno radno vrijeme preko HZZ-ove mjere Javni radovi - Mladi za EU, namijenjene osobama do 29 godine starosti, prijavljenim u evidenciju nezaposlenih, bez obzira na radni staž. 
 
Od kandidata/kandidatkinje očekuje se da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze: 
 
 • uz mentorstvo, polaznik Mjere će se tijekom šet mjeseci osposobljavati na poslovima, edukacije, usavršavanja, promocije te umrežavanja dionika s područja LAG-a Kvarnerski otoci; 
 • obavljati poslove organizacije promotivnih događanja i materijala kroz usvajanje osnovnih pojmova koji su vezani uz rad LAG-a Kvarnerski otoci;
 • obavljati poslove organizacije uredskog poslovanja, pisanje zapisnika sa Skupštine LAG-a Kvarnerski otoci i sjednica Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci, zatim poslove komunikacije s članovima LAG-a Kvarnerski otoci, poslove vođenja evidencije ponuda, predračuna, ugovora i ostalo;
 • upoznati će se i s poslovima pripreme dokumentacije vezane uz zahtjeve za isplatu na osnovi Ugovora s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ i Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji uključuju prikupljanje i kontrolu relevantne projektne dokumentacije, pripremanje obrasca Zahtjeva za isplatu te skeniranje, pohranjivanje i slanje na adresu Centra i APPRRR-a; 
 • sudjelovati na edukativnim radionicama i seminarima vezanim za provedbu LEADER programa u Republici Hrvatskoj koji su namjenjeni zaposlenicima i članovima LAG-a;
 • po potrebi obavljat će i ostale poslove po nalogu mentora, a u skladu sa Statutom, Pravilnikom o zapošljavanju i drugim općim aktima LAG-a Kvarnerski otoci. 
 
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije: 
 
1. Opći uvjeti: 
 
 • punoljetnost; 
 • hrvatsko državljanstvo.
 
 
2. Posebni uvjeti: 
 
 • srednja škola, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij; 
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva; 
 • praktičnost, dobra vještina suradnje s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima;
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja;
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada na računalu;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:
 
 • životopis/CV.
 
Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja. 
 
Kandidat/kandidatkinja koji ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu: 
 
 • dokaz o državljanstvu (preslika Domovnice); 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome);
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podataka o ostvarenom radnom stažu);
 • dokaz da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od šest mjeseci.
 
Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 
 
Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 09. studenog 2015. Godine, preporučenom poštom ili osobno na adresu: LAG Kvarnerski otoci, Vršanska 14, 51500 Krk. 
 
Kontakt: lag@kvarnerski-otoci.hr ili 091 503 34 81.