Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2019. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/18).

Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

 

Opći cilj Natječaja:

Financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

 

Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:

 

  • P-1 razvoj civilnog društva,
  • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost),
  • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost,
  • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.),
  • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora),
  • P-6 sport.

 

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 600.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijske potpore: 10.000,00 kuna.

Maksimalni iznos financijske potpore: 30.000,00 kuna.

 

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje.

 Prijavitelj prijavu na ovaj Natječaj podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) kroz sustav financijskepodrske.hr na Obrascima za prijavu projekta, a cjelokupan tijek elektroničke (internetske) prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje.

Prijavitelji na ovaj Natječaj mogu podnijeti svoje prijave od 18. srpnja 2019. zaključno sa 6. rujnom 2019. godine.

 

Kompletna projekta dokumentacija dostupnaj je: ovdje.