Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini, na koji se može aplicirati sve do 12. srpnja 2017. godine.
 
1. Predmet Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za financiranje u 2017. godini su sljedeće mjere:
 
 • Mjera 1.1. Maslinarstvo - edukacija za zanimanje maslinar za 20 polaznika;
 • Mjera 1.2. Maslinarstvo - obnova maslinarskih putova;
 • Mjera 1.3. Maslinarstvo - Drobnica fest (analiza ulja);
 • Mjera 2.1. Sirarstvo - certifikacija do EU oznake;
 • Mjera 2.2. Sirarstvo - laboratorijske analize za specifikaciju sira;
 • Mjera 3.1. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta - ograđivanje polja;
 • Mjera 3.2. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta - studija iskoristivosti površina, ispitivanje kvalitete tla.
 
2. Prihvatljivi korisnici:
 
 • za mjere 1.1.; 1.2. i 1.3.: udruge maslinara sa sjedištem na području Grada Krka;
 • za mjere 2.1. i 2.2.: udruge sirara sa sjedištem na području Grada Krka;
 • za mjere 3.1. i 3.2.: udruge koje se bave revitalizacijom poljoprivrednog zemljišta sa sjedištem na području Grada Krka.
 
3. Opći kriteriji za odabir programa i projekata su:
 
 • usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta;
 • jasno definirani korisnici programa/projekta;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta;
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta;
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora;
 • dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata.
 
4. Posebni kriteriji za odabir programa i projekata:
 
 • izvornost (inovativnost) programa/projekta;
 • dosadašnja suradnja sa Centrom.
 
5.  Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje:
 
 • 30 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Centra [cprr.hr], odnosno do 12. srpnja 2017. godine;
 • Centar će potpisati ugovor o financiranju programa/projekata s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.
 
6. Podnošenje zahtjeva za financiranje:
 
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi uz Upute za prijavitelje i s obaveznom dokumentacijom, sve u skladu s ovim Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.
 
Izrađene su Upute za prijavitelje s područja:
 
 • maslinarstva;
 • sirarstva;
 • revitalizacije poljoprivrednog zemljišta.
 
Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Centra [cprr.hr].
 
Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici na jedan od slijedećih načina:
 
 • poštom na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314  Ravna Gora;
 • osobnom dostavom u ured Centra na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.
 
U oba slučaja s naznakom na omotnici: Prijava programa na Javni natječaj u 2017. godini i naznakom mjere na koju se prijavitelj javlja (Maslinarstvo ili Sirarstvo ili Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta).
 
7. Ukupno planirana vrijednost Natječaja:
 
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00  kn.
 
Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Centra [cprr.hr].
 
Dodatna obrazloženja i informacije vezane uz predmet Javnog natječaja mogu se dobiti putem telefona na broj 051 791 066, odnosno putem e-pošte na e-adresu: cprr@hi.ht.hr ili grbac@hi.ht.hr.
 
Prilozi: