Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2017./2018.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 02. listopada 2017. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017./2018.
 
1. Na natječaj se mogu javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka. 
 
2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
 • da nisu stariji od 20 godina.
 
3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,0;
 • da nisu stariji od 20 godina.
 
4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7 ili oni koji su ostvarili direktan upis na fakultet temeljem rezultata na državnim natjecanjima;
 • redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim ukupnim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0 i da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova;
 • da nisu stariji od 25 godina.
 
5. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
 • domovnicu (presliku);
 • uvjerenje o prebivalištu (izvornik);
 • uvjerenje o redovnom upisu u školu/visokoškolsku ustanovu (izvornik);
 • dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih školskih/akademskih godina (preslika svjedodžbe, prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
 • potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi;
 • potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu (izvornik);
 • potvrdu studenske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija (izvornik).
 
6. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju slijedeće kategorije studenata:    
 • korisnici stipendije po drugoj osnovi;
 • osobe starije od 25 godina;
 • studenti koji se obrazuju uz rad; 
 • studenti apsolventi duže od godine dana. 
 
7. Odluku o dodjeli stipendije donijet će gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:
 • prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
 • utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
 • preferiranja različitosti školskih/akademskih programa;
 • postignutog uspjeha na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).
 
8. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna. Broj predviđenih stipendija je ograničen. Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.
 
9. Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave. (Natječaj je objavljen 03. listopada 2017. godine.Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) dostavljaju se osobno u Prijemni ured Grada Krka, (I. kat, soba 27) ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.  
 
10. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
11. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.    
 
12. Za sve dodatne informacije možete se obratiti telefonom na 051 401 120 ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.