Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za 2017./2018.

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija održanog 18. travnja 2017. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2017./2018.
 
 
I. Za akademsku godinu 2017./2018. Grad Krk raspisuje natječaj za stipendije za poslijediplomske studije. Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kuna, a ista će se isplaćivati u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.
 
II. Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka, najmanje godinu dana,
 • da su upisali poslijediplomski studij.                
 
Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
III. Kriteriji za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije su:
 
1. Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:
 
 • prosjek ocjena 4,0 na prethodno završenom studiju.
 
2. Za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
 
 • redovni upis u višu godinu studija, 
 • položeno minimalno 50% upisanih predmeta,
 • završen znanstveni/specijalistički magisterij.
 
3. Prosjek ocjena:
 
 • iz prethodne godine ili 1. semestra doktorskog studija (ukoliko studij ima ocjene samo u prvom semestru),
 • iz posljednje godine završnog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.
 
Ukoliko više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat s većim prosjekom ocjena.  
 
IV. Uz molbu za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije kandidati su obvezni priložiti:
 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju,
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:
prijepis ocjena s prosjekom ocjena prethodno završenog studija,
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
potvrdu fakulteta o upisu u višu godinu studija - aktivan status, 
potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2017./2018., 
potvrdu o upisanim i položenim predmetima ili presliku Indexa,
prijepis ocjena s prosjekom ocjena doktorskog studija ili iz posljednje godine završenog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija,
 • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
V. Molbu sa svim potrebnim dokumentima studenti poslijediplomskih studija podnose do 05. svibnja 2017. godine u Prijemni ured Grada Krka (I. kat, soba 27), odnosno preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk. 
 
VI. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan propisanog roka neće se razmatrati.
 
VII. O rezultatima svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja Natječaja. Za sve dodatne informacije obratite se Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka telefonom na 051 401 120 ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.