Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 29. ožujka 2021. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022.

 

I. Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

 

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje 1 godinu;
  • student koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija, da su ostvarili  prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; 
  • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija, da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta.

 

III. Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 

IV. Prijava na natječaj podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ove objave. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

  • presliku osobne iskaznice;
  • izvornik potvrde o upisanom  poslijediplomskom studiju;
  • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:

→ dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina (prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina);

  • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:

→ potvrdu fakulteta o upisanim i položenih 50% upisanih predmeta;

→ prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija;

  • dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2021./2022. (potvrdu ili uplatnicu);
  • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja (Izjava u sklopu Obrasca prijave).

 

V. Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. O rezultatima natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.   

 

VI. Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u pisarnicu Grada Krka, I. kat - soba 27, odnosno poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hrKrajnji rok za dostavu prijava je 20. travnja 2021. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

 

Podatci za dodatne informacije: e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr; tel: 051/401-120.