Natječaj za dodjelu stipendija Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 8. Statuta Udruge i Odluke Upravnog odbora Udruge od 18. srpnja 2009. i Rješenja Ureda državne uprave PGŽ, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima osnovnoškolcima koji su ostali bez očeva za školsku godinu 2014./2015.

 
 
 
I. Pravo na stipendiju imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 
 1. da su u šk. god. 2014./2015. upisani u jedan od razreda osnovne škole (uključujući i prvi razred),
 2. da im je otac umro, nestao, ili ih je napustio, te da ih uzdržava samohrana majka,
 3. da imaju prebivalište na otoku Krku,
 4. da ne ponavljaju razred te da su učenici uzornog ili dobrog vladanja.
 
II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije (i može se preuzeti u prilogu), ispunjava i potpisuje kandidatova majka, a uz istu obvezno je priložiti:
 
 1. dokaz da je kandidat u šk. god. 2014./2015. upisan u jedan od razreda osnovne škole, uključujući i učenike koji će tada krenuti u prvi razred,
 2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred, te da je uzornog ili dobrog vladanja (samo za učenike od 2. do 8. razreda),
 3. smrtni list (potvrda iz Matice umrlih) ukoliko je kandidatov otac mrtav,
 4. potvrdu nadležnih službi iz koje je vidljivo da se kandidatov otac vodi kao nestao, ili da je otac živ, ali se ni na koji način ne brine za dijete,
 5. dokaz o kandidatovom prebivalištu na otoku Krku,
 6. potvrdu o primanjima kandidatove majke,
 7. presliku osobne iskaznice kandidatove majke. 
 
III. Sukladno razlozima osnivanja Udruge, te u skladu sa željom pok. Andrijane Gržetić, prednost pri dodjeli školarina imat će kandidati kojima je otac preminuo, tj. koje odgaja samohrana majka udovica.
 
IV. Potpisom prijavnice, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije, majka kandidata potvrđuje da je samohrani roditelj.
 
V. Natječaj je otvoren od 07. svibnja do zaključno 17. srpnja 2014. godine.
 
VI. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati kao  preporučenu pošiljku na adresu Upravnog odbora Udruge (Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj), s naznakom: Za natječaj.
 
VII. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. 
 
VIII. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
 
IX. Dodatne informacije zatražite na broj 091 4 849 240, ili na udrugastipendije@gmail.com