Natječaj za dodjelu stipendija Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 8. Statuta Udruge i Odluke Upravnog odbora Udruge od 18. srpnja 2009. godine, te na temelju Rješenja Ureda državne uprave PGŽ, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima osnovnoškolcima koji su ostali bez očeva za školsku godinu 2013./2014.
 

 
 I. Pravo na stipendiju imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 
 1. da su u šk. god. 2013./2014. upisani u jedan od razreda osnovne škole,
 2. da im je otac umro, nestao, ili ih je napustio, te da ih uzdržava samohrana majka,
 3. da imaju prebivalište na otoku Krku,
 4. da ne ponavljaju razred te da su učenici primjernog ili dobrog vladanja.

 
II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječaja, ispunjava i potpisuje kandidatova majka, a uz istu obvezno je potrebno priložiti:
 

 1. dokaz da je kandidat u šk. god. 2013./2014. upisan u jedan od razreda osnovne škole,
 2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred, te da je uzornog ili dobrog vladanja (samo za učenike od 2. do 8. razreda),
 3. smrtni list (potvrda iz Matice umrlih) ukoliko je kandidatov otac mrtav,
 4. potvrdu nadležnih službi iz koje je vidljivo da se kandidatov otac vodi kao nestao,
 5. potvrdu iz koje je vidljivo da je kandidatov otac živ, ali se ne brine za dijete, 
 6. dokaz o kandidatovom prebivalištu na otoku Krku,
 7. potvrdu o primanjima kandidatove majke,
 8. presliku osobne iskaznice kandidatove majke. 
 
Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati kao preporučenu pošiljku na adresu Upravnog odbora Udruge, Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj, s naznakom - Za natječaj.
 
III. Natječaj je otvoren od 07. svibnja do zaključno 01. kolovoza 2013. godine.
 
IV. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
 
Dodatne informacije zatražite na broj 091 484 92 40 ili na udrugastipendije@gmail.com