Natječaj za dodjelu školarina Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 9. Statuta Udruge Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu školarina učenicima osnovnoškolcima koje odgaja samohrana majka udovica za šk. god. 2021./2022.

I. Natječaj se odnosi na školsku godinu 2021./22., a namijenjen je učenicima:

  1. koji će se u šk. god. 2021./2022. upisati u jedan od razreda osnovne škole,
  2. kojima je otac preminuo, te ih uzdržava samohrana majka udovica,
  3. koji imaju prebivalište na otoku Krku,
  4. koji ne ponavljaju razred, te su uzornog ili dobrog vladanja.

II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjava i potpisuje kandidatova majka. Uz prijavnicu obavezno priložiti:

  1. dokaz da je kandidat u tekućoj školskoj godini upisan u jedan od razreda osnovne škole,
  2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred,
  3. dokaz da je kandidatov otac preminuo,
  4. dokaz o kandidatovom prebivalištu na otoku Krku,
  5. potvrdu o primanjima kandidatove majke,
  6. presliku osobne iskaznice kandidatove majke.

III. Natječaj je otvoren od 06. studenog do zaključno 06. prosinca 2021. godine.

IV. U tekućoj školskoj godini dodijelit će se ukupno tri školarine. Visina pojedinačne školarine u obliku jednokratnog iznosa određena je Pravilnikom Udruge o dodjeli školarina, te iznosi 4.000,00 kuna.

V. Prednost pri dodjeli imat će kandidati slabijeg imovinskog statusa, te kandidati koji imaju još braće ili sestara na školovanju (redovnom, tj. osnovnoškolskom i srednjoškolskom).

VI. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je kao preporučenu pošiljku poslati na adresu Upravnog odbora Udruge (Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj), s naznakom: Za Natječaj.

VII. O rezultatima Natječaja svi će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

VIII. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

IX. Dodatne informacije, kao i prijavnicu, koja je sastavni dio dokumentacije ovog Natječaja, zatražite e-mailom na: agudrugainfo@gmail.com.