Natječaj za dodjelu školarina Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 8. Statuta Udruge, Pravilnika Udruge o dodjeli školarina te Rješenja Ureda državne uprave PGŽ, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu školarina učenicima osnovnoškolcima koji su ostali bez očeva za školsku godinu 2015./2016.

 
I. Pravo na školarinu imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 
  1. da su u šk. god. 2015./2016. upisani u jedan od razreda osnovne škole (uključujući i prvi razred),
  2. da im je otac preminuo te da ih uzdržava samohrana majka udovica,
  3. da imaju prebivalište na otoku Krku,
  4. da ne ponavljaju razred te da su učenici uzornog ili dobrog vladanja.
 
II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije (i može se preuzeti u prilogu), ispunjava i potpisuje kandidatova majka, a uz istu obvezno je priložiti:
 
  1. dokaz da je kandidat u šk. god. 2015./2016. upisan u jedan od razreda osnovne škole, uključujući i učenike koji će tada krenuti u prvi razred,
  2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred,
  3. smrtni list (potvrda iz Matice umrlih) kojim se dokazuje da je kandidatov otac preminuo,
  4. dokaz o kandidatovom prebivalištu na otoku Krku,
  5. potvrdu o primanjima kandidatove majke,
  6. presliku osobne iskaznice kandidatove majke. 
 
III. Sukladno razlozima osnivanja Udruge te prema želji pok. Andrijane Gržetić, prednost pri dodjeli školarina imat će kandidati kojima je otac preminuo, tj. koje odgaja samohrana majka udovica. Jedino ako nakon dodjele školarina učenicima koje odgaja majka udovica ostane novčanih sredstava, Upravni odbor Udruge može razmotriti i zamolbe kandidata kojima se otac vodi kao nepoznat.
 
IV. Potpisom prijavnice, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije, majka kandidata potvrđuje da je samohrani roditelj, tj. majka udovica.
 
V. Natječaj je otvoren od 13. lipnja do zaključno 15. kolovoza 2015. godine.
 
VI. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati kao  preporučenu pošiljku na adresu Upravnog odbora Udruge (Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj), s naznakom: Za natječaj.
 
VII. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. 
 
VIII. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
 
IX. Dodatne informacije možete zatražiti mailom na udrugastipendije@gmail.com