Natječaj o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja

Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije raspisao je Natječaj o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2013. godini.

 
I.
Ovim Natječajem utvrđuju se sljedeće mjere za sufinanciranje u Programu ruralnog razvoja za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Program): 
1. Mjera revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta - provodit će sufinanciranjem nabave sadnica  sadnjom novih trajnih nasada i sufinanciranjem pedoloških analiza.
2. Mjera navodnjavanja poljoprivrednih površina - provodit će se sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu za postojeće nasade u voćarstvu i vinogradarstvu i površina pod povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.
3. Mjera navodnjavanja poljoprivrednih površina prioritetno će se provoditi sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu na području polja Lič i Pavlomira.
 
II. Utvrđuju se sljedeći kriteriji za provedbu mjere revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta:
1. Sufinancirat će se sadnice vinove loze i voćnih vrsta za podizanje novih nasada u iznosu 50% vrijednosti sadnog materijala i pedološka analiza na osnovne elemente i humus u 50% iznosu.
 2. Količinski minimum za sufinanciranje sadnica po potencijalnom korisniku iznosi: 300 komada za lozne cijepove; 40 komada po vrsti za sadnice masline, smokve, badema, oraha, jabuke, kruške, trešnje, šljive, breskve i lijeske; 500 komada po vrsti za sadnice kupina, malina, ribiza, borovnica, brusnica i aronije; 1000 komada za sadnice jagode. Vrste koje se sufinanciraju jesu: maslina, vinova loza, smokva, badem, orah, jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, lijeska, kupina, malina, ribiz, borovnica, brusnica, aronija i jagoda.
3. Sadnja će se sufinancirati isključivo na području Primorsko-goranske županije i općina i gradova sukladno točki V., a maksimalni iznos sufinanciranja sadnog materijala zajedno s analizom zemljišta za pojedinog korisnika može u godini sadnje iznositi maksimalno 50.000,00 kuna.
4. Potencijalni korisnik za sufinanciranje sadnica dužan je dostaviti: zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima te podacima o vrstama i sortimentu, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopija zapisnika o evidenciji korištenja) i dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja - vlasnički ili posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci ili ovjereni Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta ukoliko čestica nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
5. Korisnicima koji zadovolje kriterije, a već su rezervirali ili samostalno nabavljaju sadni materijal uvažit će se sufinanciranje po dostavljenom računu, a maksimalno sukladno  postignutoj cijeni nabave sadnog materijala putem javne nabave. 
6. Potencijalni korisnik za sufinanciranje pedološke analize zemljišta dužan je dostaviti: dokaz o upisniku u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopija zapisnika o evidenciji korištenja) i kopiju računa za analizu zemljišta.
 
III. Utvrđuju se sljedeći kriteriji za provedbu mjere navodnjavanja poljoprivrednih površina:
1. Sufinancirat će se sustavi za navodnjavanje te izgradnja ili sanacija akumulacija za vodu u postojećim voćnjacima, nasadima maslina i vinove loze te sustavi u povrtlarskoj i ratarskoj proizvodnji u iznosu 50% opravdanih troškova investicije.
2. Sufinancirat će se postavljanje sustava za navodnjavanje od izvorišta vode što uključuje materijalne troškove cijevi, folija, rasprskivača i pumpe za vodu, te radovi za izgradnju ili sanaciju akumulacija za vodu, a maksimalni iznos sufinanciranja za pojedinog korisnika može iznositi maksimalno 50.000,00 kuna.
3. Najmanja površina na kojoj će se sufinancirati postavljanje sustava za navodnjavanje za pojedinog korisnika iznosi 1,0 hektara za višegodišnje nasade i ratarsku proizvodnju te 0,5 hektara za površine pod povrtlarskom  proizvodnjom.
4. Potencijalni korisnik je dužan dostaviti: račun ili predračun za nabavu opreme i radove
-projekt sustava za navodnjavanje, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopija zapisnika o evidenciji korištenja) i kopiju rješenja upisa u upisnik trgovaca voćem i povrćem, a za vinogradare izvod iz vinogradarskog registra.
5. Odabranim korisnicima sufinanciranje će se izvršiti nakon nabave i postavljanja sustava za navodnjavanje te priloženog dokaza o plaćanju.
 
IV. Cjelokupnu dokumentaciju u roku od 30 dana od dana objave natječaja potencijalni korisnici dostavljaju Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu. (Natječaj je u Novom listu objavljen 21. veljače 2013. godine.)
 
V. Program ruralnog razvoja će provesti Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu na području općina i gradova koje sudjeluju u radu Centra i to na području općina Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Matulji, Malinska-Dubašnica, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik te gradovi Bakar, Cres,  Čabar, Delnice, Kastav Kraljevica, Krk, Novi Vinodolski, Opatija, Rab i Vrbovsko. Iznimno od navedenih JLS sadnice će se sufinancirati i na području onih općina i gradova koje su zainteresirane za provedbu programa na svom području te zaključe ugovor o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu i sudjeluju u pokrivanju troškova rada Centra s godišnjim iznosom od 20.000,00 kuna.
 
VI. Sufinanciranje će se izvršiti sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.
 
VII. Prijedlog rasporeda sredstava za korisnike koji zadovoljavaju navedene kriterije Centar će dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i poduzetništvo.