Natječaj Centra za kulturu Grada Krka za radno mjesto voditelja projekata

Temeljem Zakona, odredbi Statuta Centra za kulturu Grada Krka i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka raspisuje Natječaj za radno mjesto: voditelj projekata (m/ž) - puno radno vrijeme - 1 zaposlenik.

 
Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist APU/ALU s poznavanjem engleskog jezika i rada na računalu te s iskustvom u poslovima grafičkog dizajna, grafičke pripreme i uređivanja internetskih stranica.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
  • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (presliku),
  • mapu s pet autorskih grafičkih materijala te preporuku naručitelja čije su se internetske stranice uređivale,
  • izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 
Prijava s dokazima podnosi se u roku  osam dana od dana objave Natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Grada Krka, Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk, s naznakom: Natječaj za radno mjesto.
Obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku Novi list d.d. Rijeka, 13. travnja 2014. godine, a cjeloviti tekst natječaja na internetskoj stranici Grada Krka te na oglasnoj ploči Grada Krka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
Tekst natječaja [.pdf]