Najavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane osnovne škole; uvedena naknada za njezino korištenje

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 20. lipnja 2022. godine, u kontekstu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, najavljeno je kako će uskoro biti objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krst Frankopan u Krku tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2022. do 15. lipnja 2023.), upućen udrugama, klubovima, društvima i svim ostalim zainteresiranim grupama građana.

Dvorana će se moći koristiti isključivo za sportske aktivnosti, i to svakim radnim danom, od 14.00 - 22.00, te subotom, od 08.00 - 20.00 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan ondje u to vrijeme nisu predviđene neke od njihovih aktivnosti. Korištenje dvorane u ostalim terminima, odnosno nedjeljama, praznicima i blagdanima, moći će se odobriti tek s izuzetkom, temeljem posebne odluke gradonačelnika.

Dvorana će se moći zakupiti na minimalno jedan puni sat, a u odnosu na prošlogodišnji javni poziv novost se ogleda u uvođenju naknade za korištenje dvorane u iznosu od 70,00 kn po satu dodijeljenog termina, tj. prema izvršenoj rezervaciji, a ne prema iskorištenom terminu, i to s namjerom uvođenja reda u korištenje dvorane.

Kod određivanja termina prednost će imati udruge, klubovi ili društva koji nemaju vlastite prostorije i okupljaju djecu i mlade, a dvoranu planiraju koristiti tijekom čitavog razdoblja definiranog javnim pozivom. Također, temeljem utvrđenog rasporeda korištenja dvorane, Grad Krk i korisnik sklopit će ugovor o davanju na korištenje dvorane, kojim će se, pored ostalog, definirati namjena i vrijeme korištenja, iznos i način plaćanja naknade za korištenje te način korištenja.

U Povjerenstvo koje će razmatrati pristigle zahtjeve te naposljetku definirati raspored korištenja same dvorane imenovani su: Mladen Pavačić, Stevo Pejnović i Andreana Gluvaković​.