Nagradni natječaj: Reciklažom do umjetnosti 2

Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje Nagradni natječaj na temu Reciklažom do umjetnosti, i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravog okoliša, odnosno očuvanja Zemlje čistom. Natječaj ostaje otvoren sve do 15. ožujka 2020. godine.

 

1. Pozivaju se kreativni pojedinci svih struka (likovnjaci, dizajneri, pisci, filmaši, teoretičari i slično), zatim učenici i studenti - pojedinačno te školski, studentski i svi ostali stvaralački kolektivi da se odazovu pozivu na drugi po redu nagradni natječaj, čija je tema Reciklažom do umjetnosti

 

2. Svrha natječaja je promicanje reciklaže (recikliranja), tj. ponovnog korištenja otpadnog ili kakvog drugog materijala te poticanje na kreativno i inovativno izražavanje (stvaranje), u skladu sa zajedničkim strateškim ciljevima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka da se do 2022. godine dostigne reciklaža najmanje 75 posto prikupljenog otpada te spriječi njegovo trajno pohranjivanje na odlagalištu. Natječaj je prilika da javnost dozna što više korisnih činjenica o reciklaži, odgovornom korištenju resursa i održivim kulturama, i to putem vlastitih kreativno-istraživačkih akcija i projekata. Dodajmo tome, kako je jedan od osnovnih ciljeva ove inicijative podići svijest, ali i pružiti potporu svim programima usmjerenim ka poticanju reciklaže, tj. ponovne upotrebe materijala (i predmeta), kako bi se, naposljetku, izgradila snažna veza među svihm dionicima natječaja, ali i veza između održivosti i umjetnosti.

 

3. Tematska podloga svih prijavljenih radova mora biti povezana s konceptom održivog razvoja te očuvanja prirode i okoliša, čemu se pridodaje i briga o baštini, u namjeri promicanja vrijednosti autentičnog kulturnog, povijesnog i prirodnog nasljeđa.    

 

4. Natječaj je zamišljen kao svojevrsna platforma koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj dionika: umjetnika, teoretičara, edukatora (pedagoga), kulturnih i odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnika kultura održivosti i lokalnih zajednica. Njihov će zadatak biti promicanje etike reciklaže i razmjena zavisnih iskustava i informacija, kako bi utjecali na svijest javnosti, tj. motivirali pozitivne promjene. Jedna od mnogih niša unutar koje se mogu događati promjene svakako je i kreativno izražavanje na svim razinama.

 

5. Jeste li ikada razmišljali o tome da kreirate skulpturu koristeći isključivo otpad? Ili pak o transformiranju ili modificiranju sveprisutnih uporabnih predmeta u spektakularna umjetnička - kiparska, slikarska, grafička ili site-specific djela? Možda će vas još više motivirati reverzibilan proces pretvorbe umjetničkog ili ukrasnog predmeta u uporabni? Razmišljanje o održivosti svakako vodi u prirodu, koja postaje inspiracijom za stvaralački akt, korištenjem ondje pronađenih, odnosno od prirode odbačenih materijala! I to možemo nazvati reciklažom, kao i ambiciozne pothvate u duhu tradicionalne suhozidne arhitekture ili pak često monumentalne primjere okolišne umjetnosti koja ne samo što koristi prirodne (od prirode odbačene!) materijale, već svojim plemenitim konturama može čak i pridonijeti okolišu. Kao posebno inspirativan medij poželjno je spomenuti i kolaž (ili asamblaž),  tehniku prepoznatljivu po spajanju najrazličitijih materijala (isječaka iz novina, fotografija, kože, drva, tekstila i svega ostalog što dođe pod kreativne ruke) u zanimljive slikarske, pa čak i kiparske cjeline, a čije su mogućnosti istovjetne s mogućnostima reciklaže. Budući da su na izražavanje pozvani svi kreativci, a ne samo likovnjaci i dizajneri, prijaviti se može i literarni ili esejistički uradak, čiji sadržaj progovara o mogućnostima  reciklaže ili se njime konstatira prethodno realiziran umjetnički projekt, usklađen sa zadanom temom. U slučaju da je reciklaža monumentalnog karaktera, odnosno povezana s određenim ambijentom, dobro će poslužiti video ili filmski uradak koji, na primjer, može dokumentirati proces njenog nastanka. Mogućnosti su mnogobrojne, a na vama je da izaberete onu koja najviše odgovara vašem senzibilitetu i namjeri te krenete u konkretnu stvaralačku akciju!

 

6. Uvjeti natječaja:

 

 • Natječaj je javan.
 • Pravo sudjelovanja imaju svi stalni ili povremeni stanovnici otoka Krka te krčki gosti i turisti.
 • Radovi moraju tematizirati i na kreativan način predstaviti reciklažu ili neki drugi srodan medij.
 • Za likovnjake i dizajnere: Radovi moraju biti kreirani od najrazličitijih tipova otpadnog ili od prirode odbačenog materijala. Sudionici natječaja odlučuju hoće li njihov rad biti slika, skulptura, grafika, instalacija ili slično, odnosno predmet dekorativne, uporabne ili pak suvenirske vrijednosti.
 • Za pisce/teoretičare: Radovi moraju biti proznog karaktera ne dulji od tri i kraći od jedne kartice teksta (kartica teksta sadrži 1.500 znakova s prazninama), i biti dostavljeni u .doc(x) ili .pdf formatu.
 • Za filmaše: Radovi mogu trajati najviše 20 minuta i biti dostavljeni u visokoj rezoluciji, u DVD, .mpeg, .mp4, .wmv ili .avi formatu.
 • Jedan autor može prijaviti najviše tri rada. Svaki rad mora biti označen podatcima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, zanimanje, adresa, kontakt telefon i e-mail).
 • Radovi moraju imati naslov i kratki popratni (opisni) tekst - koncept, ne dulji od pola kartice teksta.

 

7. Sve radove prispjele na natječaj pregledat će i vrednovati posebno ocjenjivačko povjerenstvo te izabrati tri najbolja (najuspjelija) rada.

 

8.  Autori ili autorski kolektivi najboljih (najuspjelijih) radova bit će novčano nagrađeni, i to u dvije kategorije:

 

1. kategorija: do 18 godina

 

 1. nagrada - 2.000 kn,
 2. nagrada - 1.500 kn,
 3. nagrada - 1.000 kn,

 

2. kategorija: od 18 godina

 

 1. nagrada - 5.000 kn,
 2. nagrada - 4.000 kn,
 3. nagrada - 3.000 kn.

 

9. Natječaj je otvoren od 02. prosinca 2019. do 15. ožujka 2020. godine.

 

10. Nagrađeni radovi se ne vraćaju autorima i ostaju na korištenje Ponikvi eko otok Krk d.o.o. Svi ostali radovi mogu se preuzeti u roku od 15 dana nakon završetka izložbe u krčkoj Galeriji Decumanus.

 

11. Sudjelovanjem na natječaju, autor je suglasan da se njegov rad ili radovi mogu koristiti u promotivne svrhe Ponikve eko otok Krk d.o.o. te se odriče autorskih ili bilo kojih drugih prava, osim prava na isticanje imena autora.

 

12. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

 

13. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo ne dodijeliti novčane nagrade, u slučaju da pristigli radovi ne zadovolje kriterije ocjenjivačkog povjerenstva.

 

14. Radovi se dostavljaju na adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, s istaknutom napomenom: Za nagradni natječaj Reciklažom do umjetnosti 2.

 

15. Rezultati natječaja bit će objavljeni i nagrade dodijeljene prilikom otvorenja izložbe koja će u travnju 2020. godine, povodom Dana planete Zemlje, biti postavljena u krčkoj Galeriji Decumanus.

 

16. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju uvjete natječaja.

 

17. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 654 666 ili elektroničkom poštom na adresi ponikve@ponikve.hr.

 

* U nastavku pogledajte probrane motive s prošlogodišnje izložbe uhvaćene objektivom krčkog fotografa Srđana Hulaka!