Međunarodna kulturna suradnja: U Kotoru otvorena izložba pejzažne fotografije Jörga Heiecka

Kao rezultat suradnje Centra za kulturu Grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, u kamenom interijeru galerije Pomorskog muzeja, 14. listopada 2022. godine, u sklopu programa obilježavanja 451. obljetnice Lepantske bitke, otvorena je izložba pejzažne fotografije njemačkog autora Jörga Heiecka, pod nazivom Plavo - Krk Cyanotypen, prethodno postavljena u Krku, ali i njemačkom gradu Rockenhausenu.

Fotografski ciklus Plavo - Krk Cyanotypen donosi samu esenciju krčkog pejzaža, budući da su fotografske matrice koje ga čine nastale tijekom Heieckove umjetničke rezidencije, 2019. godine, odrađene upravo na Krku. Tada je gostujući fotograf propješačio i posjetio mnoga mjesta i lokacije kako bi u kadar prenio osobni doživljaj našeg otoka. A daleko od klasične turističke fotografije, kao što je to slučaj i s njegovim prethodnim uradcima, on je, fotografski istražujući Krk, tj. secirajući ili reducirajući njegove ambijente, pokušao uhvatiti duh mjesta, i to koristeći se starom fotografskom tehnikom: cijanotipijom. Prema tome, u ovom se ciklusu autor koncentrirao na monokromnu, plavo-bijelu fotografiju, a svoju je umjetničku znatiželju zadovoljio eksperimentiranjem. Ciklusom su tako sabrane pejzažne fotografije koje tragaju za linearnim i fraktalnim strukturama u prirodi, govoreći u prilog sintezi između: fotografskog ispisa, poetske slikarske površine i plave apstrakcije.

 

 

Pred okupljenom kotorskom javnošću, ovaj projekt međunarodne kulturne suradnje zajednički su predstavili Andro Radulović, direktor Pomorskog muzeja Crne Gore, Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka i autor Jörga Heieck. Otvorenje je moderirala Dolores Fabian.

– Pobjeda kršćanskih snaga udruženih oko Svete lige nad osmanskom vojskom u Lepantskoj bitki, istaknuo je Radulović, zaustavila je daljnje napredovanje Osmanlija prema Zapadnoj Europi što je značilo privremenu prevlast kršćanskih snaga nad Mediteranom. U ovom značajnom povijesnom trenutku sudjelovala su i naša dva grada - Krk i Kotor - s galijama Cristo Ressussitato (iz Krka) i Sveti Tripun (iz Kotora). U sklopu programa zajedničkog obilježavanja ovog zajedničkog datuma, Centar za kulturu Grada Krka predstavlja se jednom zanimljivom i neobičnom izložbom, pod nazivom Plavo - Krk Cyanotypen, koja utjelovljuje pogled na otok Krk iz neke drugačije, mistične i djelomično apstraktne, perspektive. Prema tome, izloženi radovi fotografa Jörga Heiecka možda budu inspiracija nekom od naših autora da i atraktivne kotorske prirodne ambijente predstavi baš na ovakav način. Zajedničko sjećanje na ovaj važan događaj, kao i zajednički momenti slavne prošlosti samo su jedan od poticaja za suradnju i kulturnu razmjenu između naša dva grada. Pred više od jednog desetljeća započeta suradnja između Centra za kulturu Grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore ostat će tradicija i nastavit će se obilježavanjem ovog za povijest relevantnog datuma, i to jedne godine u Krku, a druge u Kotoru, zaključio je Radulović.

– Ovom prilikom istaknula bi jednu posebno zanimljivu činjenicu, kazala je Parentić. Kultura, znamo, prelazi sve granice. Naše dosadašnje suradnje bile su bilateralne, a ova je trilateralna, jer je autor izložbe njemački umjetnik Jörg Heieck koji je, u sklopu međunarodne suradnje između Krka i njemačkog grada Rockenhausena, 2019. godine, boravio na našem otoku i sudjelovao u rezidencijalnom umjetničkom programu. Spoj obilježavanja obljetnice Lepantske bitke i ove izložbe na prvi mah i nije odveć vidljiv, međutim, prikazan je specifičan, surov pejzaž - kamena golet - koji zauzima istočni dio našeg otoka, i kojeg su po povratku iz bitke posade naših brodica mogle prvog ugledati. Međutim, koliko je ta priroda bila gruba, toliko su njihove duše i vidici bili veliki... Doktor fizike i fotograf Jörg Heieck u svojim je znanstvenim istraživanjima pokušao razumjeti svijet oko sebe reducirajući ga na jednadžbe, pa tako slične istraživačke i misaone procese pretače u fotografije. Upotreba cijanotipije u slučaju izložbom okupljenih radova iskorištena je kao sredstvo apstrahiranja, pri čemu se detalji gube i geološki oblici svode na esencijalne oblike. Duboki plavi tonovi karakteristični za ovu tehniku, zaključuje Parentić, daju radovima notu prozračnosti i fluidnosti što fotografije odlikuje gotovo slikarskom kvalitetom.

– Prije tri sam godine kratko boravio u Kotoru, dodao je Heieck. Već sam tada bio fasciniran ambijentom i znao sam da ću se ovdje ponovo vratiti. Fotografska tehnika koju sada predstavljam je cijanotipija. Ona utjelovljuje jednostavan kemijski proces koji umjetnicima omogućava da se predstave u apstraktnoj maniri. Isti je poznat još od 1842. godine, a od ostalih se fotografskih procesa razlikuje po tome što se prilikom razvijanja ne koristi srebro, niti aparati za uvećavanje, već je konačni rezultat monokromna plava kompozicija koja se dobiva posredstvom sunčevih zraka ili umjetne UV svjetlosti, pojasnio je Heieck.

 

 

Podsjetimo, kronologija projekata međunarodne kulturne suradnje koju zajednički provode Centar za kulturu Grada Krka i Pomorski muzej Crne Gore, započinje još 2011. godine, otkad gradovi Krk i Kotor postaju poprištima izložbenih i muzejskih programa koji na najbolji mogući način promoviraju i prezentiraju njihovo bogato povijesno, pomorsko, kulturno i prirodno nasljeđe. Tako su u gradu Krku dosad bile predstavljene izložbe Pomorstvo Boke Kotorske u vrijeme venecijanske uprave (2011.), Ex-voto - zavjetni darovi bokeljskih pomoraca (2013.), Blago iz bokeljskih baula (2015.), Bokeljska mornarica na fotografijama od 1860. do 2016. godine (2017.), Od Kotora do Krka: Ivan Volarić Piturić (2019.) i Lav sv. Marka - simbol Serenissime, predstavljen u umjetnosti grada Kotora (2021.), a u Kotoru Komunicirajmo baštinu (2012.), Krk - otok vila (2014.), Otok jedne ljubavi (2016.), Od Krka do Kotora: Ivan Volarić Piturić (2018.) i Terce jadranskih brodica (2021.).

Izložbu Plavo - Krk Cyanotypen prati bogat i suvremeno dizajniran katalog, koncipiran tako da omogućava sudjelovanje u međunarodnim projektima budući da sadrži višejezičnu recenziju čija je autorica krčka povjesničarka umjetnosti Bruna Kocijan.

Financijsku podršku realizaciji ove izložbe, koja se u Pomorskom muzeju Crne Gore može razgledati sve do 28. listopada, dali su: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka.