Lokalni izbori [19. svibnja 2013.]

Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika.
 

01. Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Grada Krka preuzmi
02. Kandidacijske liste za izbor članova/članica Gradskog vijeća Grada Krka   preuzmi
03. Zbirna lista kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Krka preuzmi