Lakše do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu kuća

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je Odluku o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća, donesenog u ožujku prošle godine. Njegovim izmjenama olakšana je i ubrzana procedura prijave, kao i omogućeno prijavljivanje svim hrvatskim građanima, a za sredstva će se aplicirati direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 
Obavijest [.pdf]
 
Građani će svoje prijave moći slati na adresu Fonda nakon objave Javnog poziva koji će uz definirane uvjete sadržavati i popis potrebne dokumentacije. Isti će, početkom travnja, biti dostupan na Internet stranicama Fonda.
Od mjera energetske učinkovitosti sufinancirati će se zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita vanjske ovojnice i zamjena sustava grijanja sustavima s kondenzacijskim plinskim kotlovima. Od obnovljivih izvora energije, sufinancirati će se sunčani toplinski kolektori, kotlovi na biomasu te dizalice topline. 
Sve mjere trebati će zadovoljavati tehničke kriterije navedene u Javnom pozivu. Jedna kuća moći će aplicirati za sufinanciranje više mjera, a maksimalan iznos poticaja biti će definiran za svaku mjeru pojedinačno. Postotak poticaja kretati će se od 40% do 80%, sukladno statusu grada ili općine u kojoj se kuća nalazi. U Programu je izmijenjena i definicija obiteljske kuće, pa je sada sufinanciranje rezervirano isključivo za postojeće kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju te koje imaju najviše tri stambene jedinice i građevinsku bruto površinu jednaku ili manju od 600 m2. Prioritetnima za obnovu smatraju se kuće građene između 1945. i 1987. godine, obzirom da imaju najlošija energetska svojstva. 
Izmjenama je također ukinuta izrada opsežne i skupe projektne dokumentacije te će građani koji žele obnoviti svoju kuću putem Programa trebati napraviti energetski pregled prije početka radova te energetski pregled i energetski certifikat po njihovom završetku. Time se dobiva potvrda o stvarnom stanju prije i poslije energetske obnove. Izradu energetskog pregleda građani mogu zatražiti od ovlaštenih certifikatora s liste koju će Fond objaviti uz Javni poziv. U tom slučaju Fond će u potpunosti financirati trošak energetskog certifikatora.
 
Tri su koraka prijave za sredstva:
 
  1. Najprije je potrebno uputiti zahtjev energetskom certifikatoru za inicijalni pregled kuće. Trošak certifikatora u potpunosti snosi Fond, a popis ovlaštenih certifikatora uključenih u Program nalaziti će se na Internet stranicama Fonda, uz Javni poziv.
  2. Certifikator će prilikom inicijalnog pregleda utvrditi odgovara li kuća zahtjevima programa te ima li svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga će izraditi prvi energetski pregled u kojem će predložiti mjere energetske obnove i temeljem kojeg će se tražiti detaljna ponuda izvođača radova.
  3. U Fond se poštom dostavlja prijava za sufinanciranje, kojoj su uz ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom priloženi i Izvješće o energetskom pregledu te ponuda izvođača. Ako je dostavljena sva potrebna dokumentacija i prijava ocijenjena valjanom, u roku 45 dana Fond donosi odluku o sufinanciranju i šalje Ugovor. Po završetku radova, potrebno je ponovo kontaktirati odabranog certifikatora, koji radi završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat. Certifikat se, uz ostalu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu, prilaže Zahtjevu za isplatu bespovratnih sredstava. Zahtjev se ponovo dostavlja Fondu poštom, a isplata sredstava može se očekivati u roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva.