LAG natječaj za provedbu Mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG Kvarnerski otoci, 26. ožujka 2018. godine, objavio je prvi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020., i to za provedbu Mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos ovim natječajem raspoloživih sredstava je 1.005.102,00 kn, s time da visina javne potpore po projektu može iznositi 111.678,00 kn (iliti 15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10. travnja,  najkasnije do 11. svibnja ove godine, na adresu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, 51500 Krk.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Kvarnerski otoci (točnije općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik ili Omišalj te gradova Cres, Krk ili Mali Lošinj) te ondje mora biti izvršeno ulaganje.

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR;
 • mikro ili malo poduzeće;
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  2. obrt,
  3. trgovačko društvo (isključujući ona čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  4. zadruga.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS ;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata:
  1. Ulaganje u pokretnu opremu - kao lokacija ulaganja smatra se katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata,
  2. Ulaganje u nepokretnu opremu i/ili građenje i/ili restruktuiranje trajnog nasada - kao lokacija ulaganja smatraju se katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata;
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
  1. modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
  2. povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata;
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Napomena: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

 

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Za sve informacije korisnici se mogu javiti LAG-u Kvarnerski otoci telefonom na 051 654 617 ili mailom na lag@kvarnerski-otoci.hr.

Cjeloviti tekst natječaja i kompletnu natječajnu dokumentaciju preuzmite: ovdje.